Terug naar overzicht

Nederland samen sterker in de wereld

Acht publieke organisaties slaan de handen ineen om ondernemers beter te ondersteunen op de internationale markt. Vandaag ondertekenden ze, onder toeziend oog van minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, het convenant ‘Trade & Innovate NL’. Deelnemende partijen zijn Amsterdam inbusiness, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport Development, Economic Board Utrecht, InnovationQuarter, Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV (Oost NL), Rotterdam Partners en de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.nl), in samenwerking met de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken en Klimaat.

Trade & Innovate NL / Nederland samen sterker in de wereld

Belang Trade & Innovate NL

Trade & Innovate NL zet zich in voor de internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven. Dat is belangrijk, omdat het Nederlandse verdienvermogen voor 32% gebaseerd is op export. Tegelijkertijd is de wereld om Nederland heen onstuimiger dan ooit, met grote uitdagingen op het gebied van onder meer klimaat, voedselzekerheid, gezondheid en duurzaam energiegebruik. Nederland kan door zijn goede innovatieklimaat, de wereldwijd toonaangevende topsectoren en zijn kracht door samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, leidende posities pakken bij het oplossen van deze uitdagingen.

De publieke partijen die het convenant ondertekenden, realiseren zich dat ze samen meer kunnen bereiken dan ieder apart. Enerzijds omdat de buitenlandse vraag in toenemende mate vraagt om het bieden van integrale, kant-en-klare oplossingen, en anderzijds omdat Nederland op wereldschaal moet concurreren met grote economieën met omvangrijke handelsbevorderende pakketten.

De concurrentie met opkomende economieën neemt toe. Om onze goede concurrentiepositie te behouden en te verstevigen, zullen we de handen ineen moeten slaan: publiek en privaat. Het is goed dat we hier vandaag weer een belangrijke stap in zetten met de ondertekening van het convenant tussen publieke partijen – rijk en regio – dat ten grondslag ligt aan de oprichting van Trade & Innovate NL.
~ Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)

Ondertekenen convenant Trade & Innovate NL door Rinke Zonneveld

BV Nederland

In een feestelijke setting werd op 22 januari in de Caballerofabriek in Den Haag met de ondertekening van dit convenant een belangrijke stap gezet in de samenwerking op het vlak van internationalisering van het bedrijfsleven tussen de grote steden en provincies in Nederland en het rijk. Enkele prominente publieke en private bestuurders deelden hier hun visie op de internationale kansen die er liggen voor de ‘BV Nederland’ en hoe die door goede samenwerking binnen Nederland verzilverd zouden kunnen worden.

Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde EZ bij de Provincie Zuid-Holland: “Wat ik heb geleerd van de missies tot nu toe is dat je gericht, gezamenlijk en vooral ook langdurig moet investeren in de relaties over de grens. De nauwe publieke samenwerking binnen Trade & Innovate NL maakt dit mogelijk. Het Nederlandse MKB wordt effectiever ondersteund, zodat de ‘BV Nederland’ optimaal zaken kan doen’.

Trade & Innovate NL / Nederland samen sterker in de wereld

De initiatiefnemers

Trade & Innovate NL is een initiatief van de volgende publieke organisaties: Amsterdam inbusiness, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport Development, Economic Board Utrecht, InnovationQuarter, Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV (Oost NL), Rotterdam Partners en RVO.nl, samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken en Klimaat.

Nieuwsbrief