Terug naar overzicht

Minister Kamp opent nieuw OnderNemerSplein in Rotterdam

De Kamer van Koophandel geeft met elf partners de dienstverlening aan ondernemers een nieuwe inhoud op het innovatieve OnderNemerSplein in Rotterdam. Daar gaan ondernemers elkaar ontmoeten, vraagstukken aanpakken en toekomstverkenningen uitvoeren. De samenwerkende publieke dienstverleners hebben een faciliterende rol. KvK-bestuursvoorzitter Claudia Zuiderwijk: “Met de steeds sterkere digitalisering gaan we de contacten met en tussen ondernemers op een nieuwe manier inhoud geven. Co-creatie met ondernemers over actuele uitdagingen is hierbij het uitgangspunt.”

Minister Kamp van Economische Zaken opende het OnderNemerSplein op donderdag 29 juni. Het nieuwe ondernemersplein is in samenspraak met ondernemers tot stand gekomen. Minister Kamp:

“De economie draait weer op volle toeren en dat is voor een groot deel te danken aan de kracht van de ondernemer. Het is dan ook onze taak als overheid om ondernemers te helpen. Dit nieuwe fysieke ondernemersplein, dat mede op initiatief van de Kamer van Koophandel en elf andere dienstverleners tot stand is gekomen, is een belangrijke ontmoetingsplek en een broedplaats voor ideeën.”

Op het OnderNemerSplein gaan de samenwerkende organisaties aan de slag met de dilemma’s waar ondernemers voor staan: het vinden van oplossingen voor bedrijfsvraagstukken door high tech en human touch te combineren. En dit vanuit het motto: global problems, local solutions. Ondernemers worden geconfronteerd met maatschappelijke, technologische en digitale transformaties, zoals de opkomst van Smart Industry, robotisering, gamification, blockchain, veranderingen in de retail en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Over deze transformaties is veel informatie online te vinden. Maar hoe verwerk je als ondernemer deze ontwikkelingen in je eigen business case en je eigen business model? Uit onderzoek blijkt dat ondernemers graag leren van en geïnspireerd worden door andere ondernemers en daarbij vaak ook informatie zoeken bij de overheid. Het nieuwe OnderNemerSplein faciliteert dit door online informatie te verbinden met offline activiteiten. Het plein creëert daarvoor letterlijk de ruimte.

De basisformule van het plein bestaat uit drie onderdelen.

  • Slim aan de Slag. Dit zijn themabijeenkomsten over bijvoorbeeld starten, internationaal zakendoen, belastingen, wetten en regels, vernieuwen en ideeën beschermen, versterken van teams, internationale kansen, financiering, fraude, online presenteren en ondernemen in zwaar weer.
  • Toekomstverkenningen. Na een inspirerende inleiding over kansen en bedreigingen van nieuwe trends verkennen ondernemers met elkaar de nieuwe mogelijkheden.
  • Durf te Vragen. Ondernemers dagen elkaar in kleine groepen uit om elkaars vragen te beantwoorden.

Het plein biedt ook ruimte aan groepen ondernemers om zelf de regie te nemen om bijeenkomsten in te richten over vernieuwingsvraagstukken. Bij alle activiteiten zorgen de samenwerkende dienstverleners voor online support. De twaalf samenwerkende organisaties op het Ondernemersplein zijn de Kamer van Koophandel, Belastingdienst, het UWV, Werkgevers Service Punt Rotterdam (WSPR), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP), Ondernemersklankbord (OKB), Qredits, Gemeente Rotterdam, Drechtsteden, Regionaal Bureau Zelfstandigen en Hogeschool Rotterdam.

De Kamer van Koophandel heeft de wettelijke taak om ondernemerschap in de regio te stimuleren en om regie te voeren over de ondernemerspleinen. Een van de doelen van de ondernemerspleinen is om de versnippering van het aanbod van dienstverlening tegen te gaan. Na Rotterdam gaat de KvK ook andere fysieke pleinen volgens de nieuwe formule vormgeven.

InnovationQuarter werkt samen met de Kamer van Koophandel aan het versterken van dienstverlening voor mkb ondernemers. Overige partners zijn RVO, provincie Zuid-Holland, en de cluster- en deltaorganisaties in Zuid-Holland.