Terug naar overzicht

Meer dan 130 startups en scale-ups uit Zuid-Holland krijgen Corona-OverbruggingsLening

Van 29 april tot 1 juli 2020 hebben 138 startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers uit de provincie Zuid-Holland een Corona-OverbruggingsLening (COL) gekregen voor een totaalbedrag van € 49.872.052,-. Dat blijkt uit de tussentijdse rapportage van Techleap.nl die de COL-portal beheert en analyseert. De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar gesteld noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb’ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door CoVID-19. InnovationQuarter is verantwoordelijk voor de uitvoering in Zuid-Holland.

COL-rapport

Een groot deel van de bedrijven die een COL-lening kregen, zijn ondernemingen die zich al in een scale-up-fase bevinden en/of een investeerder aan boord hebben. Het gaat dus voornamelijk om bedrijven met een bewezen innovatie en een duurzaam bedrijfsmodel. Bedrijven uit de sectoren Hightech, Medtech en Life Sciences kregen percentueel het vaakst een overbruggingslening toegekend.

Regionale animo is groot

Van de in totaal 1.766 landelijke aanvragen voor de COL was 21% afkomstig uit Zuid-Holland. Deze aanvragen zijn allemaal beoordeeld door investment managers van InnovationQuarter. Van deze aanvragen werd 38% gehonoreerd. Het gemiddeld bedrag van gehonoreerde COL-aanvragen in Zuid-Holland is circa € 360.000,-. De meeste aanvragen in Zuid-Holland waren afkomstig uit respectievelijk Rotterdam, Den Haag en Delft.

Landelijke cijfers

Van alle landelijke aanvragen tot 1 juli is de prognose dat uiteindelijke rond de 40% wordt toegekend. Er wordt naar verwachting € 217 miljoen uitgekeerd voor de aanvragen tot 1 juli. Voor de COL is in totaal € 300 miljoen beschikbaar gesteld door het kabinet. De verwachting is dat de resterende € 83 miljoen voor 1 oktober uitgekeerd wordt, de einddatum van de COL.

Maurice van Tilburg, Director Capital, Techleap.nl: “We zijn blij dat we al zoveel startups hebben kunnen helpen met hun aanvraag voor een COL-financiering. Als beheerder van de COL-portal, blijven we data analyseren om te kijken of de COL doet waar deze voor op is gezet. En natuurlijk blijven we, nu de overbruggingsfinanciering bijna ten einde loopt, samen met onze partners werken aan oplossingen die onze innovatieve techbedrijven ook op de lange termijn door de crisis helpen.”

Rinke Zonneveld, Directeur InnovationQuarter: “Startups en scale-ups investeren onevenredig veel in R&D, ontwikkelen sleuteltechnologieën, zoals kunstmatige intelligentie, biotechnologie en fotonica, en vertalen deze in hoog tempo naar innovatieve diensten en producten. Vaak dragen hun producten en diensten ook bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. We hebben deze vernieuwers heel hard nodig. Daarom zijn we er trots op dat we als Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen deze overbruggingsleningen hebben kunnen verstrekken en daarmee zo veel innovatieve bedrijven hebben kunnen helpen.”

Over COL

De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb’ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door CoVID-19. Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gezamenlijke Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en Techleap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. Op verzoek van EZK verstrekken de ROM’s overbruggingsleningen tussen de € 50.000,- en € 2 miljoen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

 

 

 

Nieuwsbrief