Terug naar overzicht

Medical Delta investeert € 800.000,- in vier nieuwe living labs

Medical Delta start vier nieuwe living labs. In de living labs werken de Zuid-Hollandse hogescholen die deel uitmaken van Medical Delta samen met zorginstellingen en bedrijven. De living labs hebben ieder € 200.000,- ontvangen van Medical Delta. Zorginstellingen en bedrijven die samen met één van de living labs een project willen doen, kunnen hiervoor gebruik maken van de voucherregeling van het ZorgTech innovatieprogramma.

MD living labs

De vier nieuwe Medical Delta Living Labs pakken actuele zorgtechnologische vraagstukken op waarin meer aandacht is voor preventie en zorg dichtbij huis. Ze richten zich bijvoorbeeld op het zo fit mogelijk krijgen en houden van patiënten met kanker of onderzoeken welke e-health toepassingen ouderen helpen om thuis te revalideren.

In de living labs worden kansrijke technologische innovaties in reële omgevingen getest met zorgprofessionals en patiënten. Daardoor ontstaan producten en diensten die beter aansluiten bij de praktijk. Dit versnelt de gang naar de zorg en de implementatie in de uiteindelijke zorgprocessen. De Medical Delta Living Labs vormen daarmee een belangrijke schakel in de innovatieketen. Meer informatie over living labs en de criteria die worden gesteld aan een lab in het innovatieprogramma ZorgTech zijn hier te vinden.

Ondernemen, onderwijs en onderzoek onder één dak

De nieuwe living labs worden ondergebracht bij Hogeschool Rotterdam, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden en InHolland. Bijzonder aan de opzet is dat lectoren van verschillende disciplines én zorginstellingen samen in het living lab praktijkvragen oppakken. Ook bedrijven, eindgebruikers en universiteiten participeren in de living labs. Onderwijs, toegepast onderzoek en ondernemen komen er in samen.

Impact op zorg en economie

“De living labs zullen het health & technology ecosysteem in de regio verder aanjagen,” verwacht Gertine van der Vliet, directeur en bestuurder van Medical Delta. “De hogescholen zorgen voor een goede borging van de activiteiten. Doordat zorgorganisaties en bedrijven onderdeel worden en praktijkvragen leidend zijn, vinden zorginnovaties sneller hun weg naar de markt. Daarmee dragen de nieuwe living labs bij aan de volksgezondheid, economie en kennisontwikkeling in Zuid-Holland en daarbuiten.”

De nieuwe living labs zetten de komende maanden hun labruimte op. Een labdeveloper gaat projectgewijs aan de slag met het bijeenbrengen van onderzoekers, onderwijs, zorgorganisaties en bedrijven. Binnen vier jaar moet de startinvestering zich driemaal hebben terugverdiend. In Medical Delta verband zijn eerder vijf living labs opgezet, de vier nieuwe living labs worden daar aan toegevoegd.

Thema’s living labs sluiten aan bij zorg in de toekomst

De zorg verandert. Steeds meer aandacht gaat uit naar preventie en zorg dichtbij huis. Technologische innovaties op het vlak van bijvoorbeeld gezondheidsonderzoek, maar ook op het gebied van e-health, ondersteunen deze ontwikkelingen. De vier nieuwe Medical Delta Living Labs voorzien in deze nieuwe behoeften.

  • Medical Delta Living Lab Better In Better Out richt zich specifiek op de fitheid van patiënten met kanker voorafgaand en tijdens een behandeltraject en komt voort uit een samenwerking tussen De Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam, in samenwerking met praktijkpartner HMC (Haaglanden MC).
  • Medical Delta Living Lab VIT for Life is met name gericht op het met hulp van technologie gezonder krijgen van mensen met een verhoogd risico op leefstijl-gerelateerde gezondheidsklachten. De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, de Stichting WMOradar en Kinderfysiotherapie Regio Westland werken samen in dit living lab.
  • Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home richt zich op de ontwikkeling van e-health toepassingen die thuisrevalidatie bij ouderen bevorderen. In dit living lab werken Hogeschool InHolland, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en Stichting Omring samen.
  • Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology kijkt vooral naar non-farmacologische, complementaire en persoonsgerichte behandelwijzen, zoals het gebruik van natuurlijke producten bij de behandeling van klachten bij chronische aandoeningen, en het aantonen van de werking hiervan. Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, NVAA en Cure+ werken hierin samen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Partners van het ZorgTech-programma zijn de MRDH, de provincie Zuid-Holland, TNO, InnovationQuarter en Medical Delta; de uitvoering is in handen van InnovationQuarter en Medical Delta. Meer informatie over het programma is te vinden op de programmasite. Neem gerust contact met ons op.

Marieke Kodde

Senior Business Developer