Terug naar overzicht

Maritime Delta op werkbezoek bij Huisman

Op maandag 21 september brachten verschillende regionale bestuurders vanuit de Maritime Delta een bezoek aan het Schiedamse bedrijf Huisman. Aanleiding voor het bezoek was een (hernieuwde) kennismaking met het maritieme en offshorebedrijf en hun vele innovatie-activiteiten. Evenals een ontmoeting met de recent aangetreden CEO David Roodenburg en president Joop Roodenburg.

Huisman is een innovatief en toonaangevend (internationaal) bedrijf gevestigd in Schiedam op het gebied van onder meer maritieme en offshore equipment zoals kranen en (boor)torens. Zo worden onder andere met hun kranen, offshore windturbines geïnstalleerd en die leveren hiermee een bijdrage aan de versnelling van de energietransitie. Huisman is niet alleen een mooi voorbeeld van (maritieme) zelfscheppende maakindustrie in de regio, maar speelt ook een belangrijke rol in het regionaal ecosysteem van innovatieve bedrijven. Tijdens het werkbezoek werd de rijke historie van het bedrijf genoemd en de impact dat hun vestiging in de Wiltonhaven in de ontwikkeling van het gebied. Het belang van een goed nationaal en lokaal vestigingsklimaat werd hierbij nog eens benadrukt.

David Roodenburg, CEO van Huisman:

“We kijken terug op een inspirerende bijeenkomst waarin we de bestuurders konden laten zien wat innovatie in de praktijk betekent. Een van onze ‘step changing’ technische oplossingen is de ontwikkeling van speciale kranen voor de installatie van steeds grotere windturbines op zee. Door kennis en kunde in het maritieme cluster te combineren met de innovatieve kracht van Huisman, kunnen we een cruciale rol spelen in de energietransitie.”

Aan het werkbezoek namen onder andere deel: Wethouder Rotterdam, Arjan van Gils, Wethouder Drechtsteden, Maarten Burggraaff, Gedeputeerde Zuid-Holland, Jeannette Baljeu , Wethouder Schiedam; Fahid Minhas, Voorzitter Nederland maritiem Land Rob Verkerk, Managing Director Roel de Graaf, en Hoofd Innoveren InnovationQuarter, Eefje Dekkers.

Een additionele aanleiding voor het werkbezoek was een update van het regionaal programma Maritime Delta. Dit programma zet zich in samenwerking met bedrijven, overheden en kennisinstellingen in voor het versterken van het maritieme cluster in Zuid-Holland. Het programma Maritime Delta is tevens onderdeel van de bredere regionale positionering en samenwerking Rotterdam Maritime Capital of Europe. In het huidige programma is er een duidelijk focus op energie-transitie, digitalisering en human capital. Vanuit InnovationQuarter en Netherlands Maritime Technology wordt sinds 2012 i.s.m. vele partners uitvoering gegeven aan het programma. Vanwege de huidige covid-19-situatie en gerelateerde economische impact op de sector, werd vanuit het programma de nut en noodzaak belang benadrukt van het organiseren van (online) netwerk-activiteiten evenals de ondersteuning bij (financiering van) innovatie in de sector.

Fahid Minhas, wethouder Schiedam:

“Schiedam koestert de maritieme bedrijvigheid en ontwikkelingen in de sector. Leefbaarheid en economische ontwikkeling zijn onlosmakelijk verbonden in dichtbevolkte havensteden. Dat vraagt om visies en wederzijds begrip, om het beste van beide werelden te bewerkstelligen.”

Het bezoek aan Huisman werd treffend afgesloten met een rondleiding langs de schepen en werkzaamheden in de haven. Hierbij werd nog eens het innovatieve karakter duidelijk van Huisman , en de cruciale bijdrage die zij leveren aan werkgelegenheid in de regio als ook de energietransitie van Nederland en daarbuiten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Edward Gilding

Senior Business Developer Maritiem & Haven /Programmamanager Maritime Delta / Teamlead Slim & Veilig