Terug naar overzicht

LeydenJar Technologies ontvangt € 1,5 mln. voor revolutionaire batterijtechnologie

ECN spin-out LeydenJar Technologies heeft een kapitaalinjectie ontvangen van in totaal ruim € 1,5 mln. Hiermee kan LeydenJar zijn vinding – een batterij op basis van een silicium-anode in plaats van grafiet – verder ontwikkelen. De verbeterde Lithium Ion batterij kan tot 50% meer energie opslaan, wat een revolutie zou betekenen voor onder meer de verdere ontwikkeling van draadloze technologie en de elektrische auto.

 LeydenJar-ontvang-kapitaalinjectie-van-UNIIQ-en-de-BOM_001-980x450.jpg
UNIIQ – LeydenJar | © Verkijk.nl

V.l.n.r.: Hans Dreijklufft (UNIIQ), ), Robert Strijk, Wethouder Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur gemeente Leiden, Christian Rood (LeydenJar Technologies), Liduina Hammer (UNIIQ), Gabriel de Scheemaker (LeydenJar Technologies) en Suzanne Kroeze (UNIIQ).

De Leidse fles, een voorloper van de batterij, is in 1749 uitgevonden door de Leidse hoogleraar natuurkunde Petrus van Musschenbroeck. Rijksmuseum Boerhaave heeft er diverse in zijn vaste presentatie in het museum en in zijn depot aan de Raamsteeg.

Betere en compactere opslag van energie is een heilige graal voor technologische doorbraken in een aantal sectoren. Zo zijn bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van elektrische auto’s en draadloze elektronica sterk afhankelijk van het beschikbaar komen van batterijen met grotere capaciteit en levensduur. Maar de prestaties van de huidige lithium-ion batterijen (Li-ion) verbeteren jaarlijks slechts marginaal. De bottleneck bevindt zich in de anode (minpool) van de batterij die gemaakt is van grafiet, een materiaal met een beperkte capaciteit om lithium-ionen te binden.

Silicium anodemateriaal; de belofte tot substantiële verbetering

LeydenJar heeft de anode van grafiet vervangen door een 100% silicium anode. Dat levert een batterij waarin de anode (het huidige knelpunt) een tien keer grotere capaciteit heeft, wat leidt tot een verbetering van de energieopslag met 50%. De industrie keek al lange tijd naar silicium als vervanging voor grafiet. Maar silicium heeft één groot probleem: het materiaal zet sterk uit bij het laden, en krimpt weer bij ontladen waardoor het broos wordt en breekt. Dit maakte silicium onbruikbaar als anodemateriaal. Slechts heel kleine hoeveelheden silicium konden in het grafiet worden bijgemengd.

Deze financiering biedt ons de kans om op korte termijn een doorbraak te realiseren in lithium-ion batterijen, met een productiemethode die past in de huidige Li-ion fabrieksprocessen – Christian Rood, CEO LeydenJar Technologies

Toename energiedichtheid van 50% dankzij technologie uit de zonnecelindustrie

LeydenJar heeft het krimpen en zwellen van het silicium volledig weten op te vangen door de anode een specifieke poreuze structuur te geven, waardoor het werkt als een spons. Deze vinding komt voort uit het zonnecelonderzoek van ECN. Het bijbehorende plasmaproces (“PECVD”) dat door ECN ontwikkeld is, biedt de mogelijkheid om zulke anodes te maken in massaproductie.

Het op deze manier geproduceerde pure siliciummateriaal is het afgelopen jaar getest in kleine batterijen (zogenaamde knoopcellen). De resultaten zijn dusdanig veelbelovend dat er vanuit de markt veel interesse is om het materiaal te testen. LeydenJar won bijvoorbeeld de door BMW georganiseerde Startup Challenge, een competitie voor innovatieve startups die een bijdrage leveren aan het vormgeven van de toekomstige wereldwijde mobiliteit.

LeydenJar heeft nu uit het Zuid-Hollandse proof-of-concept fonds UNIIQ, BOM Brabant Ventures en private investeerder Energy Professionals een gezamenlijke investering ontvangen van € 550.000. Dit bedrag komt bovenop de TKI-subsidie die LeydenJar Technologies eind 2017 binnenhaalde samen met partners TU Delft en ECN, en een subsidie van de Metropool Regio Eindhoven. Waar materiaalontwikkeling gebeurt in Leiden in het domein van UNIIQ, zal proces- en machineontwikkeling plaats vinden in Eindhoven, het werkgebied van BOM Brabant Ventures en Metropool Regio Eindhoven.

Met de gedane investering wordt het materiaal en proces doorontwikkeld om onder meer een batterij geschikt voor de consumentenelektronica te kunnen maken, als tussenstap naar het ontwikkelen van batterijen die geschikt zijn voor toepassing in elektrische voertuigen en voor opslag van duurzame energie.

Christian Rood, CEO LeydenJar Technologies: “272 jaar na de uitvinding van de Leidse fles (« Leyden Jar ») kan een Nederlandse uitvinding wederom een significante bijdrage leveren aan het opslaan van elektriciteit. We werken daarin samen met de beste Nederlandse en Duitse kennisinstituten, de Europese industrie en met onze financiële partners. Deze financiering biedt ons de kans om op korte termijn een doorbraak te realiseren in lithium-ion batterijen, met een productiemethode die past in de huidige Li-ion fabrieksprocessen.”

Liduina Hammer, Fondsmanager UNIIQ:

UNIIQ investeert in veelbelovende innovatieve technologische bedrijven die zich in de proof-of-concept fase bevinden. Duurzame energietransitie is een relevant thema en een van de aandachtsgebieden van de regio Zuid-Holland. We zijn erg blij dat we de ontwikkeling van deze technologie mogen ondersteunen en daarbij onze eerste investering op dit vlak bewerkstelligen.

“BOM Brabant Ventures, de venture arm van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, is erg blij met deze investering in deze vroege fase venture, met een baanbrekende oplossing voor de energietransitie.”, aldus senior investment manager Jurgen van Eck. ”De venture zal optimaal gebruik maken van de Brabantse, sterke machine- en maakindustrie voor haar procesontwikkeling en levert zo haar bijdrage aan de duurzame energietransitie.”

Nieuwsbrief