Terug naar overzicht

Lancering Quantum Delta NL: samen bouwen aan de toekomst van quantum technologie

Quantum technologie is een belangrijke sleuteltechnologie die grote kansen biedt voor Nederland in de komende jaren. Op 23 september 2020 is de Stichting Quantum Delta Nederland opgericht om de ontwikkeling van quantum technologie in Nederland te versnellen. De stichting bouwt het ecosysteem van bedrijven, kennisinstituten en overheden – de Quantum Delta – verder uit.

Quantum Delta NL is officieel welkom geheten in Delft door burgemeester Marja van Bijsterveldt. 
(v.l.n.r. Jesse Robbers, Freeke Heijman, Marja van Bijsterveldt, Ronald Hanson)

Quantum Delta NL heeft de ambitie een leidend kenniscluster te ontwikkelen, voortbouwend  op de sterke positie van QuTech, QuSoft, andere hubs en bedrijven in het ecosysteem.  “Met de oprichting van de stichting en de ambitieuze plannen, staat Nederland klaar om door  te pakken op onze leidende kennispositie”, zegt Ronald Hanson (QuTech, winnaar  Spinozapremie 2019).

De ambitie is een nieuwe digitale hightechindustrie op te bouwen met een BBP-bijdrage van  2 à 3 miljard euro en 30.000 hoogwaardige banen. Om dit bereiken zijn acties en  investeringen nodig op alle schakels van het kennisecosysteem: toptalent, excellent  onderzoek, hoogwaardige onderzoeksinfrastructuur en innovatief ondernemerschap.  Nils Beers (CEO TechLeap): “We hebben een unieke kans om met nieuw ondernemerschap  een grote rol te spelen in één van de belangrijkste technologieën van de komende decennia.”  

Quantum Delta NL heeft veel aandacht voor de economische en sociaal-maatschappelijke  impact van quantum technologie. Markt en maatschappij worden zo goed mogelijk voorbereid  op de aanstaande baanbrekende toepassingen. Het technologische hart wordt gevormd door  de open toegankelijke demonstrator-platforms voor een quantum computer, quantum  netwerken en quantum sensoren. Zo is ‘Quantum Inspire’, de eerste Europese quantum  computer, in april virtueel gelanceerd door Eurocommissaris Digitale Economie &  Maatschappij Mariya Gabriel en Minister Ingrid van Engelshoven.

Ondertekening van de oprichtingsakte Quantum Delta NL in het oude stadhuis in Delft.
(v.l.n.r. Freeke Heijman, Ronald Hanson, Jesse Robbers, Hans Avenarius (Notaris))

Quantum technologie – waarin de bijzondere eigenschappen van kleine deeltjes benut worden  voor baanbrekende toepassingen – is één van de doorbraaktechnologieën van de 21e eeuw.  Quantum computers, netwerken en sensoren hebben mogelijke toepassingen voor het klimaat  (batterijen, voedselproductie), gezondheid (medicijnen) en cybersecurity (beveiligde  netwerken). De technologie breekt internationaal door en Nederland heeft een unieke kans om  haar voorsprong te vertalen naar duurzaam verdienvermogen.

Marc Hendrikse (Boegbeeld Topsector Hightech Systemen & Materialen) benadrukt het  toekomstige verdienvermogen: “Met de juiste investeringen nu, kan Nederland via sleutelposities in de toekomstige waardeketen flink gaan profiteren van de mogelijkheden van  quantum technologie”. 

De basis van Quantum Delta NL is gelegd in de Nationale Agenda Quantum Technologie, die  in september 2019 door Robbert Dijkgraaf is aangeboden aan staatssecretaris Mona Keijzer.  Eerder dit jaar heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een startimpuls van  €23,5 miljoen toegekend. Daaronder vallen het ontwikkelen van demonstrator-platforms, het  stimuleren van startups en het uitvoeren van een onderzoeksprogramma van NWO, de  Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Defensie. Voor de uitvoering van het totale  programma zoekt de Stichting Quantum Delta Nederland naar aanvullende financiering onder  andere bij het Nationaal Groeifonds.

Quantum Delta NL is opgezet door een brede samenwerking van kennisinstituten, bedrijven  en maatschappelijke organisaties, waaronder TU Delft, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, TU/e, Universiteit Twente, TNO, TechLeap, Braventure, NanolabNL,  MinacNed en NanoNextNL. In totaal zijn ruim 70 bedrijven en organisaties betrokken.

(Lees ook dit eerder verschenen artikel over de rol van Zuid-Holland in quantum technologie.)

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Jacqueline Schardijn

Senior Business Developer Digital Technology