Terug naar overzicht

Laatste aanvraagmogelijkheid Corona-Overbruggingslening

De COL-regeling loopt sinds april 2020 en het beschikbaar gestelde budget van € 300 miljoen is nagenoeg uitgeput. Er is nog een laatste mogelijkheid om een COL aan te vragen en de indiendatum is uiterlijk 16 mei 2021. Na deze datum is het niet meer mogelijk een COL of herbeoordeling aan te vragen.

COL Corona overbruggingslening

Zorg voor een goede onderbouwing van je aanvraag

Aanvragen zullen volgens de eerder gehanteerde tendersystematiek beoordeeld worden. Dat betekent dat de ROM’s aanvragen regionaal beoordelen en een nationale commissie de goedgekeurde aanvragen tegen elkaar afweegt. Naast de formele criteria wordt ook gekeken naar kwalitatieve criteria als aantal fte, aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie. Vanwege het beperkte budget is het in deze laatste ronde extra belangrijk om te zorgen voor een goede onderbouwing over hoe het product / de dienst aansluit op de genoemde kwalitatieve criteria.

Wanneer weet je of je aanvraag goedgekeurd is?

De nationale commissie komt op 28 mei bijeen. Terugkoppeling volgt 7 juni. Uiterlijk 30 juni 2021 moet de afwikkeling en uitbetaling afgerond zijn. Wordt jouw aanvraag afgewezen, dan ontvang je eerder bericht. Streven is binnen drie weken na in de indiendatum.

Meer weten?

Kijk op https://www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening/

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Mildred Kolk

Mildred Kolk

Senior Investment Manager InnovationQuarter Capital
Nieuwsbrief