Terug naar overzicht

Kraanschepen Heerema in Haven Rotterdam stappen over van dieselgeneratoren op windenergie

Heerema Marine Contractors gaat zijn kraanschepen voorzien van schone energie. Door het stilzetten van de dieselgeneratoren wordt jaarlijks een uitstoot met de omvang van grofweg 5.000 dieselauto’s uit de lucht gehaald. Eneco gaat hiervoor stroom leveren van het windmolenpark op de Landtong Rozenburg. De kraanschepen van Heerema liggen met enige regelmaat in het Calandkanaal voor periodiek onderhoud en ter voorbereiding van projecten op de Noordzee. Door het inzetten van schone energie nemen geluid en luchtverontreiniging af, komt er beduidend minder CO2 in de lucht en verbetert de leefbaarheid in Rozenburg en Maassluis.

Kraanschepen Heerema stappen over van dieselgeneratoren op windenergie

Om de stroom te kunnen leveren komt op de Landtong een ‘e-house’ van 16 bij 9 meter met een aantal transformatoren. Eneco en het Havenbedrijf Rotterdam hebben het doel om naast Heerema ook op andere locaties in de omgeving schepen te voorzien van zogenoemde walstroom. Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) ziet het project als een belangrijke stap in de energietransitie.

“De CO2-besparing is gigantisch. Het is de grootste walstroomaansluiting van Europa. Dat levert schone lucht op voor tenminste 10.000 Rotterdammers”.

Internationaal is het aansluiten van dit soort grote schepen uitzonderlijk. Wat het project echt uniek maakt is de directe levering van de stroom van windturbines aan deze nabijgelegen zeeschepen. Eneco (80%) en het Havenbedrijf Rotterdam (20%) richten nu ‘Rotterdam Shore Power B.V.’ op met Heerema als eerste klant. Deze B.V. wil naast Heerema aan meerdere bedrijven in de omgeving walstroom gaan leveren. Gesprekken hierover zijn gaande. Andere terminals in de buurt kunnen vanuit het ‘e-house’ op de Landtong Rozenburg van walstroom worden voorzien.

5.000 dieselauto’s

De Sleipnir en de Thialf van Heerema zijn de grootste kraanschepen ter wereld. Ze liggen met enige regelmaat in het Calandkanaal in Rotterdam, voor onderhoud of ter voorbereiding van projecten op zee. Schepen hebben energie nodig om voorzieningen aan boord te kunnen laten draaien. Het gaat dan om pompen, kranen, verlichting, airconditioning en andere apparatuur. Om de benodigde stroom op te wekken laten schepen doorgaans hun dieselgeneratoren draaien. Die maken geluid en stoten onder andere fijnstof, stikstofoxide (NOx), zwaveldioxide (SO2) en CO2uit. De dieselgeneratoren van de schepen van Heerema stoten jaarlijks ongeveer net zoveel van deze stoffen uit als zo’n 5.000 dieselauto’s. Door het stilzetten van de generatoren gaat er jaarlijks zo’n 15.000 ton CO2 minder de lucht in (gemiddelde dieselauto stoot 150 gr. CO2 per km. uit en rijdt 37 km per dag.)

Subsidie gemeente

Met dit innovatieve project willen Heerema, Eneco, het Havenbedrijf Rotterdam en de Gemeente Rotterdam laten zien dat het leveren van walstroom aan meerdere grote zeeschepen mogelijk is. Vanwege dit demonstratie-aspect heeft de gemeente € 2 miljoen subsidie voor het project opgenomen in de begroting voor 2020. Dit op voorwaarde dat het ‘e-house’ op de Landtong in overleg met bewoners van Rozenburg goed wordt ingepast in de omgeving.

Zuid-Hollands Investeringsplatform

Vanuit InnovationQuarter heeft Business Development geholpen met de consortiumvorming. En het Zuid-Hollands Investeringsplatform heeft meegewerkt aan de business case en advies uitgebracht op basis waarvan de gemeente Rotterdam een subsidie onder voorwaarden kan verstrekken. Als de B.V. meerdere bedrijven weet aan te sluiten en de inkomsten toenemen zoals verwacht, dan wordt de gemeentelijke subsidie terugbetaald. Daarnaast moeten ook de schepen van Heerema worden aangepast. Als alles volgens plan verloopt, dan gaan de schepen van Heerema over een jaar aan de stekker.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Nieuwsbrief