Complexe maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaat, veiligheid, energie, gezondheid en mobiliteit vragen om samenwerking. Samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Wij brengen deze partijen samen. Met als doel het realiseren van nieuwe business, private investeringen en het creëren van banen in de sectoren van de toekomst.

Verkennen

Investeren in de thema’s van de toekomst vraagt om een gedegen voorbereiding. Onze Business Developers verkennen kansrijke thema’s en innovatieve ontwikkelingen binnen en tussen de speerpuntsectoren van Zuid-Holland. Wij onderzoeken de potentiële impact van het initiatief. En we toetsen bij innovatieve ondernemers of er draagvlak is voor de start van een project.

Aanjagen

Primair werken wij voor consortia van innovatieve bedrijven. Is er draagvlak bij ondernemers om gezamenlijk tijd en geld te investeren in een initiatief, dan verbindt ons team partijen in een hecht samenwerkingsverband met afspraken over inzet, octrooien en toekomstige opbrengsten. Levensvatbaarheid is het kernwoord bij iedere businesscase of elk innovatieproject. Onafhankelijkheid kenmerkt onze werkwijze.

Realiseren

Een project is levensvatbaar als het consortium van ondernemers zelfstandig gaat investeren in het creëren van nieuwe business en banen. Als verkenners en aanjagers gaan onze Business Developers dan op zoek naar nieuwe initiatieven. Natuurlijk blijven we betrokken, omdat bestaande relaties en projecten vaak de voedingsbodem zijn voor nieuwe initiatieven.

In deze sectoren zijn wij actief

  • Cleantech
  • Horticulture
  • Life Sciences & Health
  • Safety & Security
  • High Tech & Smart Industry
  • Water & Maritime

High Tech & Smart Industry

In Zuid-Holland is de hightech sector met meer dan 100.000 banen de grootste sector, met daarbinnen een toonaangevend aerospace cluster, hoogwaardige productie- en materiaaltechnologie en robotisering. Zuid-Holland is hofleverancier van de Smart Industry fieldlabs op het snijvlak van high tech met onder meer Horticulture, Maritiem en Safety & Security.

Cleantech

Grondstoffenschaarste, klimaatverandering en een toekomstbestendige energievoorziening zijn cruciale uitdagingen voor de nabije toekomst en vormen de basis voor talrijke innovatieve ontwikkelingen in de transitie naar een nieuwe economie. De verbinding van sterk ontwikkelde sectoren in Zuid-Holland kan een grote bijdrage leveren aan de oplossingen voor deze uitdagingen en daarmee nieuw markpotentieel aanboren.

Life Sciences & Health

Zuid-Holland heeft een internationaal sterk concurrerend Life Sciences & Health-cluster, met de ambitie om de R&D-hub van Europa voor nieuwe medicijnontwikkeling te worden. Versterkte ketensamenwerking en ontwikkelen van nieuwe business modellen staan centraal in de thema’s ‘translational drugs discovery & development’, ‘personalized health’ en ‘regenerative medicine’.

Horticulture

In metropoolgebieden is een verschuiving zichtbaar naar voedselproductie die ook binnen de stadsgrenzen plaatsvindt. Via Vertical Urban Farming wordt voedsel geproduceerd in of op gebouwen. Het dichtbevolkte Zuid-Holland, met zijn sterke tuinbouwcluster, heeft veel in huis om nieuwe concepten en technieken te test en en daarmee een bijdrage te leveren aan de mondiale voedselvoorziening. Ook op gebied van voeding met specifieke nutriënten voor verschillende doelgroepen worden in Zuid-Holland innovatieprojecten ontwikkeld onder het label Vers+.

Water & Maritime

Zuid-Holland is het grootste maritieme knooppunt in West-Europa, maar om concurrerend te blijven, is innovatie noodzakelijk. Innovatiethema’s zijn 100% voorspelbaar onderhoud, 3D-printen van maritieme reserveonderdelen en offshore wind. Met water- en deltatechnologie is de regio internationaal toonaangevend op gebied van klimaatadaptatie, gebruik van en bescherming tegen water in deltaregio’s.

Safety & Security

Zuid-Holland is een van de belangrijkste veiligheidsclusters in Europa. Belangrijke innovatiethema’s waar overheden, bedrijven en kennisinstellingen aan werken, zijn Cybersecurity, Urban Security en Critical Infrastructure. Crossectorale innovatiethema’s worden ontwikkeld op het snijvlak met Horticulture (voedselveiligheid), Life Sciences & Health (Big Data en beveiliging persoonsgegevens) en Smart Industry (unmanned systems).

Innoveren, dit is wat wij doen

Nieuws

Experimenteren met autonoom varen op de TU Delft Campus

Maandag 18 maart opent het Researchlab Autonomous Shipping (…

SMITZH daagt u uit mee te denken op ZIE

Op dinsdagmiddag 26 maart organiseert Holland Instrumentatio…

Spaceregio’s Zuid-Holland en Bremen slaan handen ineen

De provincie Zuid-Holland en brancheorganisatie SpaceNed gaa…

Agenda

Venture Lab program @ Rotterdam
01 nov 2018

Which impressive individual do you know …

Terug- en VooruitblIQ @ Den Haag
25 mrt 2019

Aan welke projecten werkt InnovationQuar…

Zie 2019 @ Dordrecht
26 mrt 2019

Bezoek op dinsdag 26 maart hét jaareven…

Meer weten?

Zoekt u kansen voor samenwerking? Ons Business Development team helpt u graag verder op weg.

574
  • Daniëlle Toonder
  • Management Assistent Business Development

Blijf op de hoogte

Interesse in het actuele (innovatie)nieuws uit Zuid-Holland? In de InnovationQuarter nieuwsbrief zetten wij onze nieuwste investeringen, initiatieven voor samenwerking en recent in de regio gevestigde bedrijven op een rij.
Schrijf u nu in!