Terug naar overzicht

Kansen voor de ‘waterstof maakindustrie’ in Zuid-Holland

De waterstofeconomie biedt veel kansen voor de maakindustrie in Zuid-Holland. Dat blijkt uit een studie van Ekinetix en Stratelligence in opdracht van Provincie Zuid-Holland, InnovationQuarter en Gemeente Rotterdam. Om deze kansen te verzilveren pleiten de onderzoekers onder meer voor de oprichting van een ‘Hydrogen Competence Centre’.

Zuid-Holland heeft een sterke uitgangspositie voor een succesvolle waterstof maakindustrie stellen de onderzoekers. Zo wordt 43% van alle waterstof in Nederland in het havenindustrieel cluster Rotterdam-Moerdijk geproduceerd en is er al een basisinfrastructuur aanwezig voor waterstof. Ook zijn er meer dan 200 regionale maakindustrie bedrijven en kennisorganisaties actief, waarvan een deel al is aangesloten bij waterstofinitiatieven.

Kansen

Onder andere de procesindustrie, de maritieme en offshore-industrie en de installatietechniek kunnen profiteren van de overgang naar een groene waterstofeconomie. In het onderzoek worden specifiek drie categorieën bedrijven genoemd die kunnen profiteren van de kansen van de waterstofeconomie:

  • bedrijven die nu al ervaring hebben met (grijze) waterstof en uitbreiden naar klimaat neutrale waterstof;
  • bedrijven die overstappen naar installaties en transportmiddelen op waterstof;
  • bedrijven die sterk zijn in technieken waar vraag naar ontstaat door de specifieke kenmerken van waterstof.

Om deze kansen te verzilveren, moet een aantal knelpunten aangepakt worden, stellen de onderzoekers. Deze knelpunten komen samen in vier hoofdthema’s: kennisontwikkeling, versterking ecosysteem, vraagbevordering en ondersteuning. Zo is bijvoorbeeld aandacht nodig voor de infrastructuur voor transport en opslag van waterstof en de aanwezigheid van voldoende emissiearm geproduceerde waterstof.

Hydrogen Competence Centre

In het kader van kennisontwikkeling raden de onderzoekers aan om een publiek-privaat kenniscentrum op te richten, een ‘Hydrogen Competence Center’. Dit centrum is gericht op de toepassing van waterstof en qua opzet vergelijkbaar met het Battery Competence Center in Eindhoven. Dit moet een publiek-private plek zijn waar men terecht kan om specifieke kennis, samenwerkings- en/of onderzoekspartners te vinden gericht op de toepassing van waterstof.

Hoe verder?

Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam en InnovationQuarter gaan in gesprek met de sector om te bepalen hoe de aanbevelingen in het rapport kunnen worden gerealiseerd en de kansen kunnen worden verzilverd.

Het hele rapport over de kansen van de waterstof maakindustrie is via de knop hieronder te downloaden.

Bron: Rotterdam Maritime Capital of Europe 

Waterstofplannen onderdeel van de Groeiagenda Zuid-Holland

De waterstofplannen zijn onderdeel van de Groeiagenda Zuid-Holland. De Groeiagenda is doorgerekend door de OESO, Erasmus Universiteit en NEO Observatory. Concreet belooft de regio met het uitvoeren van de volledige Groeiagenda:

  • 40% van de nationale CO2-reductie (73 megaton) te realiseren door de industrie en chemie te verduurzamen;
  • 25% van de nationale woningbouwopgave (240.000 woningen) te realiseren;
  • Over tien jaar 12% economische groei in onze regio te realiseren. Concreet is dat €24 miljard euro extra BBP en 000 nieuwe banen;
  • Bedrijvigheid te vernieuwen door middel van innovatie, digitalisering, verduurzaming en nieuwe technologieën.

(Ter vergelijk: 150 kiloton waterstof kan 25 miljoen auto’s vullen. Met 150 kiloton kunnen er 1,5 miljoen kilometers gereden worden.)

Meer weten wat er in Zuid-Holland op dat gebied gebeurt?