Terug naar overzicht

Kansen en toepassingen Blockchain binnen de maritieme sector

In samenwerking met Maritime Delta organiseerde InnovationQuarter op dinsdagmiddag 18 april een bijeenkomst over de toepassingsmogelijkheden van Blockchain technologie in de maritieme sector. Dit ideecafé was vooral gericht op partijen die samenwerken in de maritieme keten zoals rederijen, scheepseigenaren, (toe)leveranciers, logistieke partijen en certificeringsbureaus.

Het gebruik van Blockchain technologie in waardeketens staat nu nog relatief in de kinderschoenen, maar kende een grote doorbraak als achterliggende technologie voor de digitale betalingseenheid Bitcoin. Sinds die tijd nemen de toepassingsmogelijkheden in rap tempo toe. Reden voor InnovationQuarter en Maritime Delta om samen met marktpartijen te verkennen of ook de maritieme sector baat kan hebben bij het gebruik van Blockchain.

Werkprocessen efficiënter en duurzamer door Blockchain

De middag was opgesplitst in twee delen. Het begin van de bijeenkomst werd gestart met een plenaire sessie waarin de aanwezige bedrijven meer te weten kwamen over de techniek en enkele praktische toepassingen van Blockchain te zien kregen. Presentaties werden verzorgd door Tymlez, Bescope en InnovationQuarter.

Later die middag werd men zelf actief uitgedaagd om ideeën te genereren waarbij Blockchain technologie een meerwaarde kan zijn. Hieruit konden uiteindelijk negen verschillende use cases geclusterd worden die de moeite waard zijn om gezamenlijk of in kleiner verband op te pakken. De ideeën richten zich vooral op thema’s die werkprocessen efficiënter en duurzamer kunnen maken.

Het idee met de meeste hits was gerelateerd aan certificeringsprocessen en viel uit een in 2 use cases:

  • Mutual recognition classificatie
    Elk onderdeel van een toeleverend bedrijf moet een certificaat bezitten van een certificeringsinstituut. Er zijn meerdere klassebureaus die op één onderdeel een certificaat af kunnen geven. Met Blockchain heb je realtime inzicht in alle afgegeven certificaten en kan je certificaten van concullega’s accepteren.
  • Certificering van 3D geprinte parts
    3D tekening van gecertificeerde parts, gekoppeld aan de ip-eigenaar plaatsen op de blockchain. Het part kan waar ter wereld geprint worden en betaling kan direct worden doorgesluisd naar de ip-houder. Verzekeraar vergoed in geval van schade alleen indien een gecertificeerd part is geprint.

Het grote aantal toepassingsmogelijkheden van Blockchain technologie is voor veel partijen nog relatief onbekend. Het doel van InnovationQuarter was dan ook vooral gericht op het aanwakkeren van het denkproces over de mogelijkheden van Blockchain technologie. Gezien het grote aantal geïdentificeerde casussen lijkt dit doel bereikt te zijn en gaat InnovationQuarter zich samen met deze partijen richten op het concretiseren van deze ideeën.