Terug naar overzicht

Kansen biobased producten in Zuid-Holland

Clean Tech Delta en InnovationQuarter hebben samen het initiatief genomen om kansrijke biobased initiatieven in kaart te brengen voor Zuid-Holland. Samen met het technologie adviesbureau Lux Research is een analyse gemaakt van potentiële grondstof-marktcombinaties en bedrijven die (wereldwijd) actief zijn op het gebied van biobased producten.

Kansen biobased producten in Zuid-Holland

Uit de grondstof/marktanalyse is naar voren gekomen dat biobased producten op basis van zg. 1e generatie biobased grondstoffen op korte termijn het meest kansrijk zijn, zoals plantaardige olie en suikers. Voorbeeld zijn smeermiddelen en additieven voor plastics op basis van plantaardige oliën. Andere kansrijke markten voor deze grondstoffen zijn ingrediënten voor cosmetica en biobased plastics voor verpakkingen. Er is in deze markten een duidelijke marktvraag, vanuit consumenten en/of de brandowners.

In markten waar een dergelijke drijfveer van de consument ontbreekt, is het van belang nieuwe technologieën toe te passen die chemische bouwstenen met een superieure kwaliteit opleveren of waar de prijs van de grondstof substantieel lager is. Een voorbeeld is toepassing van fermentatie op bijproducten van de voedings- en genotsmiddelenindustrie.

De komende tijd zullen Clean Tech Delta en InnovationQuarter samen met bedrijven onderzoeken waar kansrijke ketens kunnen worden gevormd.