Terug naar overzicht

Jaarplan 2023: het jaar waarin we zelf een transitie ondergaan

2023 wordt een bijzonder jaar voor InnovationQuarter. We bestaan bijna tien jaar en na een flinke groei van onze organisatie en activiteiten is het tijd om opnieuw te kijken naar zaken als onze positionering, KPI’s, een duurzame meerjarenfinanciering, integrale samenwerking en professionalisering. Hoe we dat gaan doen, wordt momenteel uitgewerkt in ons Meerjarenplan 2023-2026. Dit plan zal in mei 2023 verschijnen, als bij InnovationQuarter Nathal van Rijn alsn nieuwe directeur is gestart. Tot die tijd is met de RvC afgesproken de koers van 2022 te handhaven om samen met onze partners te werken aan de belangrijkste transities om Zuid-Holland schoner, slimmer en gezonder te maken.

Koersbehoud

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) van Zuid-Holland. Sinds 2014 werken wij aan strategische, economische en maatschappelijke Impact voor Zuid-Holland. Dit doen we door:

  • samenwerking te organiseren tussen ondernemers, kennisinstellingen en de overheid om nieuwe business te realiseren (Innoveren),
  • vernieuwende en snelgroeiende bedrijven te financieren (Investeren),
  • buitenlandse bedrijven te helpen bij het vestigen in Zuid-Holland en Zuid-Hollandse bedrijven te helpen bij het ondernemen in het buitenland (Internationaliseren).

Daarnaast helpen we met ons team Strategie/Economic Board Zuid-Holland het vestigingsklimaat voor de hele regio te verbeteren via gezamenlijke strategieontwikkeling, uitvoering van de Human Capital Agenda Zuid-Holland, netwerkevenementen, lobby en branding van de regio.

Voor onze drie business units Innoveren, Internationaliseren en Investeren hebben we ons een aantal KPI’s gesteld. Deze KPI’s zijn in lijn met de andere ROM’s en de ambities uit de Groeiagenda Zuid-Holland die we samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden uit de regio hebben geformuleerd. Naast economische impact werken we aan maatschappelijke impact. Onderdeel van het nieuwe meerjarenplan wordt het bijstellen en aanvullen van deze outputgedreven KPI’s met ambities op outcome en impactniveau.

Integrale samenwerking verbeteren

Afgelopen jaren zijn we meer en meer gaan werken vanuit een ecosysteemperspectief en een ‘één-IQ’-gedachte. InnovationQuarter is méér dan een aanjager en verbinder, méér dan een acquisitieorganisatie en méér dan een investeerder. De unieke kracht en positie zit in de samenhang tussen onze kernactiviteiten. We zetten dit in 2023 volop door en verwachten door verdere verbetering van de integrale samenwerking, zowel cross-sectoraal als tussen onze business units én met onze partners (binnen én buiten de regio), het komende jaar een nog grotere toegevoegde waarde te kunnen leveren voor de bedrijven. Want uiteindelijk zijn het deze ondernemers die bijdragen aan een schoner, slimmer en gezonder Zuid-Holland.

Professionalisering

In 2022 hebben we een start gemaakt met een programma om een aantal interne processen verder te professionaliseren. Hier gaan we in 2023 volop mee door. We zijn ons bewust van de krappere begroting en noodzaak om onze meerjarenfinanciering te herzien en scherpere keuzes te maken. In 2023 zal er extra aandacht uitgaan naar de professionalisering van onze processen (besluitvorming, kennismanagement, risicomanagement, relatie- en stakeholdermanagement, HR) en het wendbaarder maken van de organisatie zodat we adequaat kunnen inspringen op nieuwe ontwikkelingen.

 

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.

Ida Bastiaansen

Manager Strategie & Communicatie