Terug naar overzicht

Jaarplan 2022: Impact maken doen we samen

Met nog een jaar te gaan hebben we de ambities in ons meerjarenplan ruimschoots overtroffen: € 1 mrd. aan additioneel geïnvesteerd vermogen en meer dan 6000 arbeidsplaatsen. Vandaag presenteren we onze plannen voor 2022. Met dit jaarplan levert InnovationQuarter een bijdrage aan een slimmer, gezonder en schoner Zuid-Holland. We zorgen ervoor dat baanbrekende Zuid-Hollandse technologie breed beschikbaar wordt voor de samenleving. Samen met bedrijven, kennisinstellingen, overheden en een landsdekkend ROM-netwerk bouwen we ook komend jaar aan programma’s, innovatieprojecten en businesscases; investeren we in vernieuwende bedrijven; ondersteunen we internationale ambities en trekken we buitenlandse bedrijven aan naar Zuid-Holland. Samen met de regio werken we aan de ambities uit de Groeiagenda Zuid-Holland.

Economische impact

Komend jaar is het laatste jaar van ons meerjarenplan ‘Meer ImpaQt voor Zuid-Holland 2019-2022’. Als direct-economische impact gingen we voor deze periode uit van € 475 mln. aan additioneel geïnvesteerd vermogen in de regio en de creatie van 2.000 hoogwaardige arbeidsplaatsen. Met nog ruim een jaar te gaan hebben we deze kengetallen ruimschoots overtroffen. Tot en met het derde kwartaal van 2021 hebben onze activiteiten bijgedragen aan ruim € 1 mrd. aan additioneel geïnvesteerd vermogen in de regio en meer dan 6.000 arbeidsplaatsen.

Strategische en maatschappelijke impact

Afgelopen jaren zijn we meer en meer gaan inzetten op de strategisch-economische en maatschappelijke impact van onze activiteiten. We versterken de ecosystemen rond onze sterke clusters, zodat de sterke sectoren in Zuid-Holland verder kunnen bloeien.

Samen met onze partners werken we dag in dag uit aan het versterken van ecosystemen en clusters in onze regio. En met succes, zoals onder andere blijkt uit de afgelopen jaar gehonoreerde voorstellen voor het Nationaal Groeifonds en de gezamenlijke innovatieprogramma’s die we afgelopen jaren hebben opgezet en blijven uitvoeren, zoals ZorgTech, AgriTech en SMITZH. We verbeteren onze samenwerking. Tussen sectoren (Dare2Cross), tussen onze businessunits en mét onze partners. Want impact maken doe je samen. Onze propositie naar ondernemers scherpen we aan.

Steun voor ondernemers

Het snel optredende economisch herstel na de coronacrisis leidt tot vele uitdagingen voor de ondernemers met en voor wie we dagelijks werken. Van het vinden van het juiste talent tot het tijdig aantrekken van groeifinanciering, van het versneld implementeren van sleuteltechnologieën tot het verder internationaal opschalen van hun activiteiten.

Met de fondsuitbreiding van ons eigen fonds IQCapital naar € 140 mln. heeft InnovationQuarter nu een totaal fondsvermogen in beheer van ruim € 300 mln. Willen we baanbrekende technologieën beschikbaar maken voor iedereen, dan is er geld, geduld en samenwerking nodig. Dat is wat InnovationQuarter biedt. We financieren technologie die de samenleving verder helpt, we kunnen langer aan boord blijven dan andere investeerders, investeren al in een vroegere fase met meer risico en we werken altijd samen met een groot netwerk van andere investeerders die € 3 tot € 4 cofinanciering bieden voor elke euro die InnovationQuarter investeert.

Ook in 2022 staan we klaar om ondernemers te ondersteunen. Door te blijven bouwen aan programma’s, innovatieprojecten en businesscases, door te blijven investeren in vernieuwende bedrijven, door onze mkb’ers te ondersteunen in hun internationale ambities, zoals met het IMEC programma, en door buitenlandse bedrijven aan te trekken naar de regio die ook echt ecosysteemversterkend zijn.

Landsdekkend ROM netwerk

Bij deze activiteiten werken we vanuit een sterke regionale verankering steeds intensiever samen met de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Nu we een landsdekkend netwerk vormen kunnen we een nog grotere rol spelen bij het versterken van het regionale én nationale verdienvermogen. We hebben hierbij goede verwachtingen dat het nieuwe kabinet, op basis van de momenteel lopende (landelijke) evaluatie van de ROM’s, zal kiezen voor verdere versterking van onze organisaties.

Interne prioriteiten

De groei van de organisatie, mobiliteit onder collega’s en de lange periode van thuiswerken vragen dat we ook veel nadruk leggen op interne prioriteiten zoals het verder professionaliseren van onze interne processen, het verlagen van de werkdruk en het levendig houden van de organisatiecultuur die InnovationQuarter zo typeert. Parallel aan het opstellen van ons meerjarenplan werken we samen met onze aandeelhouders aan een gezonde meerjarenbegroting.

Het jaarplan is op aanvraag ook fysiek beschikbaar. Neem hiervoor contact op met info@innovationquarter.nl.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Marcel Kleijn

Marcel Kleijn

Algemeen secretaris ROM-Directeuren
Nieuwsbrief