Datum2/2016
PlaatsLeiden
SectorLife Sciences & Health
FondsInnovationQuarter Capital
Websitetoxys.com

Toxys

Toxys is een biotech bedrijf en gespecialiseerde Contract Research Organisation (CRO) die zich richt op het ontwikkelen en uitvoeren van mechanistische in vitro toxiciteitstesten. Toxys heeft onder andere de unieke ToxTracker reporter assay ontwikkeld. Deze test, gebaseerd op stamceltechnologie, is in staat om snel en betrouwbaar de belangrijkste kankerverwekkende eigenschappen van nieuwe stoffen te identificeren. Toxys komt hiermee tegemoet aan de dringende behoefte vanuit de farmaceutische, cosmetische en chemische industrie voor betere en slimmere dierproef-vrije testen. Toxys is medio 2014 opgericht door Giel Hendriks en is een spin-off van de afdeling Humane Genetica van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

De ToxTracker assay

Stoffen kunnen via verschillende mechanismes cellulaire schade veroorzaken die uiteindelijk kunnen leiden tot de ontwikkeling van kanker. Voor de ontwikkeling van het ToxTracker platform is gebruikt gemaakt van toxicogenomics om biomarker genen te vinden die voorspellend zijn voor de verschillende type schade die een chemische verbinding induceert in cellen. Deze biomarkers zijn vervolgens gebruikt om fluorescerende reporters te construeren die  heel specifiek worden aangeschakeld bij een bepaalde soort cellulaire schade, bijvoorbeeld DNA schade, oxidatieve stress of eiwitschade. Toxys heeft een manier ontwikkeld om de activatie van de verschillende reporters op een zeer gevoelige en nauwkeurige manier te meten. Uniek aan de ToxTracker assay is dat het niet alleen zeer gevoelig een aantal cruciale kankerverwekkende eigenschappen van stoffen kan detecteren, maar vooral ook dat het mechanistisch inzicht geeft in de verschillende toxische eigenschappen van stoffen. De assay geeft informatie aan onze klanten die hen in staat stelt om in een vroeg stadium van productontwikkeling keuzes te maken over welke stoffen verder te ontwikkelen en draagt zo bij aan het versnellen van medicijnontwikkeling, ontwikkeling van veilige producten en een vermindering van het aantal dierproeven.

Markt

Toxys biedt haar unieke ToxTracker platform aan als service of onder licentie voor in-house gebruik door klanten. Op dit moment maken verschillende top-10 farma, chemische- en cosmetica-bedrijven gebruik van de geboden assays. Een duidelijke ontwikkeling in de markt is dat de toxicologie steeds meer wordt uitbesteed. Toxys komt tegemoet aan deze trend door de assay als service aan te bieden. Op dit moment is de assay exclusief verkrijgbaar bij Toxys, echter onder andere ingegeven door strategie om de assay geaccepteerd te krijgen voor regelgeving en groei van de markt, worden momenteel de eerste stappen genomen om de assay uit te licenseren aan een beperkt aantal grote CRO’s.  Toxys werkt naast het commercialiseren van ToxTracker aan het ontwikkelen van nieuwe mechanistische in vitro assays. Een voorbeeld hiervan is ReproTracker, een assay waarbij de reporter en stamcel technologie die ontwikkeld is voor ToxTracker, nu wordt toegepast om stoffen te testen op verstoring van embryonale ontwikkeling. Ontwikkelingstoxicologie is zoals genetische toxicologie een cruciaal onderdeel van de veiligheidsevaluatie van nieuwe stoffen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Nieuwsbrief