Data zijn waardevol. Maar van wie is al die informatie?

Interview Harrij Schmeitz van Glas4.0 over dataprotocollen vanuit innovatieprogramma AgriTech

Gepubliceerd op / 17.09.2021

Data zijn het nieuwe goud, wordt gezegd. Alle reden dus om het goed te beschermen, en relevante informatie niet gratis af te staan aan bijvoorbeeld toeleveranciers. Hoewel? Zonder data geen innovatie. Daarom ontwikkelde Glas4.0 een dataprotocol: daarmee kunnen telers afspraken vastleggen over onder meer eigendom en uitwisseling van relevante informatie. Harrij Schmeitz van Glas4.0: “Zonder data geen innovatie.”

Teeltbedrijven worden steeds meer datafabrieken. Harrij Schmeitz, programmamanager Glas4.0: “Op elk bedrijf staan machines die data verzamelen en die in verbinding staan met internet. Dat is handig. Want zo weet de leverancier van bijvoorbeeld de sorteerder dat er al 10 miljoen kilogram zijn verwerkt, en dat een onderhoudsbeurt nodig is. Zo vertellen die data enorm veel over je bedrijf. Net zoals Ziggo weet welke tv-programma’s je kijkt.” Die data zijn in potentie zeer waardevol. Slimme algoritmes kunnen van data namelijk nieuwe kennis ontwikkelen. Kennis die weer doorverkocht kan worden, of op een andere manier gebruikt kan worden. Maar van wie is die kennis dan? En wat als de eigenaar van de data na een tijdje het eigendom terug wil? “Data kun je zien als losse planken. Als iemand met jouw planken een kast bouwt, van wie is die kast dan?”

Dataprotocol AgriTech

Zonder data geen innovatie

Veel bedrijven realiseren zich het belang van data. En dus staan ze niks en niemand toe met die data aan de haal te gaan. Begrijpelijk, vindt Schmeitz. Maar die bedrijven beschermen dus iets waarvan ze niet exact weten hoeveel het waard is. “Alsof je een taart gaat snijden, zonder te weten hoe groot de taart is en of er slagroom op zit.” En minstens zo belangrijk: de ontwikkeling van de sector. Voor nieuwe producten zijn cijfers uit de praktijk nodig. “Zonder data geen innovatie.”
Daarbij komt: hoe belangrijk zijn de data van één enkel bedrijf? Voor echte data science zijn veel gegevens nodig. “Een data scientist heeft niets aan 1 Terabyte informatie. Geloof me: Nederland heeft niet voldoende data over tomaten voor serieuze data science over de teelt van tomaten. Daarvoor zijn er alleen al te veel verschillende rassen, kassen en teeltmethodes.”

Rassen vergelijken

Data-gerichte bedrijven hebben dus het liefst veel data van veel bedrijven. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld marktontwikkelingen voorspellen, of betere producten ontwikkelen. En ze willen bovendien meer informatie dan veel telers zich aanvankelijk realiseren. Want data moeten vergeleken kunnen worden.
Schmeitz noemt het voorbeeld van een rassenonderzoek bij een teler. Een veredelaar wil niet alleen de productiecijfers van de test weten, maar wil die kunnen vergelijken met de productiecijfers van andere rassen bij die teler. Alleen dan weet de veredelaar of het nieuwe ras een verbetering is.

Awareness

Niet voor niets noemt Schmeitz data ‘complex’. Data delen moet, vindt Schmeitz. Maar ongecontroleerd delen is niet goed, te weinig ook niet, en het is ook onverstandig om geen exit af te spreken als je het niet meer wilt. Want stel dat je na een paar jaar je data terug wilt?
Daarom startte Glas4.0 voor een aantal telersorganisaties met de ontwikkeling van een dataprotocol. Het bevat verschillende aspecten van het gebruik van data van een teeltbedrijf, zoals uitwisseling, eigendom en gebruik. Toeleveranciers zijn niet altijd even blij met dat protocol, aldus Schmeitz. Immers de klant stelt zijn inkoopvoorwaarden op; leveranciers gebruiken graag hun eigen leveringsvoorwaarden. Gebruik is dan ook best ingewikkeld. “Dat geeft niet. Het belangrijkste is dat door het protocol awareness ontstaat bij teeltbedrijven over hoe om te gaan met data.”

Het protocol is dan ook meer dan een stuk papier. Het is een manier om de sector na te laten denken over de vier grote kwesties die spelen bij data, aldus Schmeitz: de relatie tussen data en innovatie, juridische aspecten van data-uitwisseling, het creëren van waarde op basis van data én het zorgvuldig omgaan met data. “Een teler wil niet dat informatie over zijn teelt bijvoorbeeld bij een concurrent belandt doordat een machinebouwer die data deelt. Daarom: deel data, werk mee aan de innovatie die hierdoor mogelijk is, maar doe het bewust én zorgvuldig.”

Zelf interesse om met data aan de slag te gaan?

Heeft dit verhaal jou geïnspireerd en zou je ook graag meer met data willen doen? Het innovatieprogramma AgriTech helpt tuinbouwondernemingen en technologiebedrijven om samen te innoveren. Projectconsortia kunnen een voucher krijgen met een waarde van maximaal € 100.000,- om samen een nieuwe technologie te valideren in de praktijk. Het programma helpt niet alleen aan financiering, maar denkt ook mee in opschalingsmogelijkheden, cross-overs en mogelijke partners. Begin 2022 worden er weer nieuwe vouchers toegekend. Tot die tijd helpen wij jou graag bij de vorming van een consortium en het voorbereiden van een kansrijke aanvraag middels het beproefde instrument Dare2Cross.

Het innovatieprogramma AgriTech is een initiatief van InnovationQuarter, Greenport West-Holland, MRDH, de provincie Zuid-Holland en TNO. InnovationQuarter voert namens de partners de coördinatie van het programma uit.

Colinda de Beer

Colinda de Beer

Senior Business Developer Horticulture

Nieuwsbrief