Zuid-Holland als wereldwijd epicentrum voor quantumtechnologie

Interview / Quantum TERUGBLIQ 2021