HydroCat: Groene olie en gas uit gemengd afval

Energie & Klimaat project van Obbotec en Plant One Rotterdam

Er zijn steeds meer manieren om allerlei afvalstromen te recyclen. De grootste hoeveelheid afval komt op de stort terecht of wordt verbrand. De HydroCat kan afvalstromen verwerken waar geen zinnige bestemming voor is en daar waardevolle groene olie en gas van hoge kwaliteit van maken. Op die manier kan zowel CO2-uitstoot als het gebruik van fossiele brandstoffen worden verminderd. Van project naar project komt deze Zuid-Hollandse innovatie steeds dichterbij een oplossing met impact op wereldniveau.

Peter Verschoor, gemeente Rotterdam: ‘We hebben in onze regio een groot chemisch complex dat belangrijk is voor onze economie en werkgelegenheid. Uiteraard moeten we af van fossiele brandstoffen en onze CO2-uitstoot verminderen, maar je wilt niet dat de hele chemie in een keer in elkaar stort. Daarom gingen we als gemeente op zoek naar alternatieven. Ik ging me verdiepen in chemische recycling en kwam Obbotec tegen die al jaren terug een unieke technologische uitvinding hadden gedaan om afval te verwaarden.’

HydroCat

Gert Eilander, projectmanager bij Obbotec: ‘Een paar jaar terug ontvingen we Energie Transitie Budget van de gemeente om onze Hydrocat Technolgy in labs te gaan testen. Dat werkte goed. Vervolgens konden we vanuit het innovatieprogramma Energie & Klimaat een subsidievoucher krijgen voor het ontwerp en een risicobeoordeling van een unit op full scale formaat. Ook hebben we naar oplossingen gekeken voor eerder gevonden knelpunten.’

De HydroCat

Eilander: ‘Non Recyclable Waste is een gigantisch grote afvalstroom die wordt gekenmerkt door grote hoeveelheden vervuilde en gemengde biomassa en plastics. We kunnen zo’n afvalstroom ontdoen van metalen, stenen en overtollig vocht zodat er zoveel mogelijk biomassa en plastics overblijven. Daarna maken we het afval klein zodat het in een HydroCat-fabriek past. Die is ongeveer zo groot als een container en zet het afval om in olie en gas door een slimme combinatie van meerdere chemische processen. De olie kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld scheepsbrandstof of als basisproduct in de chemie om plastic producten van te maken zoals kleding, telefoons en verpakkingsmateriaal.’

Gert Eilander

Gert Eilander

De impact van de oplossing

Verschoor: ‘Er zijn steeds meer oplossingen die waarde halen uit afvalstromen zoals sinaasappelschillen of snoeiafval. Maar van gemengd afval zijn die er nog niet veel zonder dat er extra energie wordt toegevoegd. Deze oplossing is dus uniek.’ Eilander. ‘We onderscheiden ons daarnaast doordat we met kleine units werken die je kunt plaatsen daar waar het afval is. Zo voorkom je dat je alsnog veel vervuilt doordat het afval verplaatst moet worden naar grote fabrieken. Één unit kan 10.000 ton afval verwerken. Afhankelijk van de samenstelling wordt het afval omgezet naar ca. 4.000 m3 laagzwavelige, hoogwaardige brandstof en wordt er per jaar tot 24.000 ton aan CO2 gereduceerd. We willen verduurzamen en af van fossiele brandstoffen, maar de wereld zal niet zonder olie en gas kunnen. Daarvoor vinden jij en ik al onze spulletjes die van plastics gemaakt zijn veel te fijn.’ Verschoor: ‘Ook in een groene toekomst hebben we chemie. De HydroCat biedt hierin een oplossing. Het is economisch aantrekkelijk en er zijn grote hoeveelheden afval over de hele wereld die de HydroCat lokaal kan omzetten naar olie- en gas.’

Van project naar project

Eilander: ‘Het realiseren van zo’n innovatie als deze vergt heel veel stappen, duurt lang en kost veel geld. Je hebt te maken met chemische processen en moet kunnen garanderen dat de oplossing robuust is. Deze moet veilig, werkend en van hoge stabiele kwaliteit zijn. Het verzamelen van die bewijslast kost jaren en miljoenen, terwijl het risico groot is. Dat is niet heel aantrekkelijk voor investeerders.’ Verschoor: ‘Juist om die reden is het belangrijk dat partijen zoals de gemeente Rotterdam en InnovationQuarter samenwerken en kansrijke projecten stap voor stap verder helpen om zich te ontwikkelen. Je ontwikkelt niet alleen de technologie, maar ook de ‘investor readiness‘. Investeerders willen weten dat een investering in een HydroCat-unit economisch rendabel is. Steun vanuit de overheid is nodig om dit soort stappen te realiseren. Om die reden werken we vanuit het Industry Transformers Platform als gemeente samen met de provincie Zuid-Holland, InnovationQuarter en het Havenbedrijf. We selecteren interessante initiatieven als Hydrocat en helpen hun business case versterken door ze te verbinden aan nieuwe partners, subsidieregelingen en investeerders. Zelf leren we door betrokkenheid bij zo’n project ook goed wat er bijvoorbeeld in wet- en regelgeving of in ruimtelijke ordening moet veranderen om een innovatie verder te brengen.’

De toekomst

Eind vorig jaar ontving Hydrocat een subsidie van  € 1,7 miljoen vanuit Kansen voor West om in Plant One Rotterdam aan de bouw van een demonstratie-unit te werken. Deze moet in 2025 opgeleverd worden. Eilander: ‘We hebben al enkele locaties in de regio geïdentificeerd om units te vestigen als de boel werkt. Daarna is het een cyclus van investeringen ophalen en opschalen. We onderscheiden twee typen klanten: industrie geïnteresseerd in groene olie en gas en partijen die gemengd afval aanbieden zoals bijvoorbeeld gemeenten, tuinbouw of voedselproducenten.’ Verschoor: ‘Met een innovatie als deze kunnen we de positie van Zuid-Holland in de chemische recycling technologie versterken. De kennis die we hier opdoen, kunnen we exporteren over heel de wereld.’ Eilander: ‘Onze ambitie is om duizenden installaties te bouwen ofwel tientallen miljoenen ton CO2 te besparen. Hiermee zouden we wereldwijd 1% van de klimaatuitstoot kunnen terugbrengen.’

Meer weten?

Vragen over HydroCat? Bezoek de website van Obbotec, of neem direct contact op met Gert Eilander. Interesse om net als HydroCat jouw project een stap dichter bij implementatie te brengen? Kijk dan op de programmapagina van het innovatieprogramma Energie & Klimaat voor de mogelijkheden om jouw duurzame innovatie te versnellen. Dit innovatieprogramma is een initiatief van de provincie Zuid-Holland, MRDH, TNO en InnovationQuarter. InnovationQuarter coördineert dit programma namens de partners. InnovationQuarter werkt hard aan de transitie van fossiele naar groene fabrieken in de regio. Onze visie vind je in de Circulaire Actieagenda Zuid-Holland. Vragen hierover en over initiatieven als het Industry Transformers Platform, kun je stellen aan Angelique Erkenbosch.

Angelique Erkenbosch

Angelique Erkenbosch

Senior Business Developer Circulair

Nieuwsbrief