Hello 24/7 kan een puzzelstukje zijn in de toekomst van de zorg

Gepubliceerd op / 28.01.2022

Families die de zorg dragen voor hun ouders zullen het herkennen: wie gaat wanneer op bezoek bij pa of ma? Wie maakt het huis schoon? En wat als pa of ma valt als er niemand in de buurt is? Het nieuwe initiatief Hello 24/7 ontwikkelde voor die vragen een digitale infrastructuur. Inmiddels zijn meer dan 1.000 families in de regio met elkaar verbonden via de gratis app van Hello 24/7, en kunnen ze bijvoorbeeld een klushulp of verse maaltijd regelen voor zichzelf of hun ouder(s). Eindverantwoordelijke Operations & Technology Alex Vermunt: “Ons platform kan dienen als vehikel voor andere innovaties op het gebied van e-health.”

Zorg wordt voor een groot deel uitgevoerd door familie, vrienden en buren, een groep die vaak mantelzorgers wordt genoemd. Ze zijn dus een belangrijke schakel in het zorgproces, en kunnen een goede aanvulling zijn op professionele zorg. Als families goed gefaciliteerd worden door de professionele zorg, stijgen resultaat én vertrouwen.

Hello 247

Hello 24/7 is één van de projecten uit het innovatieprogramma ZorgTech waarmee de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Medical Delta, TNO, de provincie Zuid-Holland en InnovationQuarter gezamenlijk innovatie in de gezondheidszorg stimuleren. Het programma stelt 24/7 in staat om met een voucher de toepasbaarheid van hun platform te toetsen in de nazorg van een patiënt na een opname in het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Om Hello 24/7 meer bekendheid te geven en tot andere toepassingen te inspireren, doen zij ook mee aan Dare2Cross Let’s Tech Care.

Hoe is Hello 24/7 ontstaan?

“Hello 24/7 is 2,5 jaar geleden ontstaan bij Arthur Clement. Arthur hoorde in zijn omgeving en van vrienden steeds vaker vragen die veel families hebben, zoals: hoe kan ik mijn vader of moeder helpen? Arthur zag veel van dit soort geworstel en kwam toen met het idee families door inzet van technologie te ontzorgen. Een initiatief waar ik me direct in kon vinden en in ben gaan meebouwen. We hebben toen veel interviews afgenomen met families, waaruit veel herkenbare situaties naar voren kwamen. En dat was de basis voor Hello 24/7.”

“Wij bieden families, vrienden en buren een infrastructuur voor het organiseren van zorg.”

Alex Vermunt – Hello 24/7

Welke problemen van mantelzorgers willen jullie helpen oplossen?

“Er zijn naar schatting vijf miljoen mantelzorgers in Nederland. Een enorme groep, die ook nog eens groeit. Die mantelzorgers hebben vergelijkbare zorgen. Ze willen dat hun vader, moeder of andere naaste veilig zijn, zich niet eenzaam voelen, en goed eten. Tegelijk hebben mantelzorgers het vaak zelf druk met hun gezin en werk. En ze wonen ook vaak op minimaal een half uur rijden van hun vader of moeder. Hello 24/7 helpt ze de zorg voor hun ouders vorm te geven en praktisch te organiseren.”

Hoe doen jullie dat?

“We hebben drie diensten. ‘Connected’ is onze gratis Hello 24/7-app waarmee gezinsleden hun eigen community kunnen starten. Zo kunnen familieleden bijvoorbeeld afspreken wie mee kan naar een afspraak bij het ziekenhuis. ‘Services’ zijn diensten, zoals klushulp, huishoudelijke hulp en versbereide maaltijden. En ‘Care’ is een digitaal ‘oogje in het zeil’. Zo is er een paniekknop. En we zoeken automatisch naar afwijkingen in stroomverbruik: dat kan het signaal zijn dat er iets mis is. Eigenlijk zoals vroeger de buurvrouw dat deed door dagelijks even te kijken of de gordijnen open waren en het licht ’s avonds brandde.”

In welke fase bevindt Hello 24/7 zich nu?

“In 2020 hebben we een team gebouwd, onze eerste producten ontwikkeld en getest en partners aangesloten. In september 2021 zijn we echt van start gegaan. We hebben gekozen voor een gebiedsgerichte introductie. We willen persoonlijke service bieden, en dat lukt niet als je in één keer heel Nederland wilt bedienen. Rotterdam en Dordrecht zijn onze eerste uitrolregio’s. De app is in krap drie maanden 10.000 keer gedownload, en we ondersteunen nu ruim 1.000 communities.”

Hoe zien jullie de toekomst voor Hello 24/7?

“Hello 24/7 kan dienen als vehikel voor andere innovaties op het gebied van e-health. Een eenvoudig voorbeeld daarvan is dat je je ouders een Fitbit-horloge geeft, zodat je via Hello 24/7 kunt zien of ze bewegen. En we zijn in overleg met zorgaanbieders. Zo zou het mooi zijn als bijvoorbeeld een huisarts of fysiotherapeut onze digitale infrastructuur gebruikt voor bijvoorbeeld een afspraak of voor de basisregistratie.”

Waarom doen jullie mee aan Dare2Cross: Let’s Tech Care?

“Met Hello 24/7 richten we ons primair op informele zorg, maar we zien ook mogelijkheden voor de formele zorg. We zijn namelijk goed in staat om een ‘verborgen doelgroep’ – dus mantelzorgers – aan te spreken en te binden. Wat we nu aanbieden, zien we dan ook als versie 1.0. We willen de komende jaren een paar stappen erbij zetten. Daarom brengen we graag met andere partijen het zorglandschap in kaart, zodat we samen een beweging in gang kunnen zetten. Want volgens ons kan Hello 24/7 een puzzelstukje zijn in de toekomst van de zorg.”

Dare2Cross Tech Care logo met achtergrond

Waarom doen jullie mee aan het innovatieprogramma ZorgTech?

“Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe toepassingen. De voucher vanuit het innovatieprogramma ZorgTech geeft ons de gelegenheid ons platform te toetsen in de nazorg van een patiënt na een opname in het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Betere ondersteuning kan niet alleen helpen bij een beter herstel van de patiënt, maar ook om terugval en uitval bij de familie, vrienden en buren te voorkomen en daarmee de kosten voor gemeenten behapbaar te houden. De gemeente Dordrecht is daarom actief betrokken bij dit project. Door deze toepassing in de praktijk te toetsen met hulp van een ziekenhuis en gemeente, vergroten we onze kansen om Hello 24/7 succesvol op te schalen.”

Zelf aan de slag met zorginnovatie?

Dare2Cross – Let’s Tech Care wordt georganiseerd door InnovationQuarter, in samenwerking met Da Vinci College, Albert Schweitzer Ziekenhuis, gemeente Dordrecht, Deal Drecht Cities, Economic Development Board Drechtsteden. Tijdens de bijeenkomst staan zes concrete innovatiecases centraal, onder meer op het gebied van mantelzorg en overbruggingszorg. Hello 24/7 is één van de cases. Aanmelden voor de bijeenkomst op 1 februari kan nog via de aanmeldpagina. Deelname is gratis.

Het innovatieprogramma ZorgTech is voor projectconsortia die een technologische innovatie als oplossing in de praktijk willen testen. Vanuit het programma is al meerdere malen een voucherronde opengesteld. Hello 24/7 ontving vorig jaar een voucher om hun innovatie te versnellen. Op dit moment staat er een nieuwe voucherronde open op het thema Gezond oud worden. Uiterlijk 22 maart 2022 kunnen projectconsortia via de programmasite subsidie aanvragen.

Marieke Kodde

Marieke Kodde

Senior Business Developer
Nieuwsbrief