E-health voor efficiëntere en patiëntgerichte diabeteszorg