‘Maak een afweging: welk risico op bijvoorbeeld een hack accepteer je wel, en welk niet?’

Dubbelinterview op het thema digitale veiligheid vanuit het innovatieprogramma AgriTech