Terug naar overzicht

IQ COL blog met Ben Arntz van GBM Works

IQ Blog COL GBM Works

Vertel eens over jullie bedrijf

Bij GBM Works B.V., gevestigd in Den Haag, ontwikkelen wij stille installatiemethodes voor windmolens op zee. Bij het aanleggen van windparken met traditionele installatiemethodes ontstaat veel lawaai, dat is zeer schadelijk voor het zeeleven. Overheden leggen aannemers verplichtingen op zodat het lawaai zoveel mogelijk wordt gedempt, maar die kosten heel veel geld. Het aanleggen van een windpark op zee kost sowieso heel veel geld, dus een nieuwe methode moet uitgebreid getest zijn voordat de markt een nieuwe methode accepteert. Voordat onze nieuwe methode op zee kan worden toegepast, zal een uitgebreid test- en ontwikkelingsprogramma moeten worden uitgevoerd dat nog enkele jaren duurt. En dit programma dient ook nog te worden gefinancierd. Voor de testen die we op dit moment uitvoeren hebben we €750.000 subsidie ontvangen in het kader van de Hernieuwbare Energie Regeling.

En wie ben jij?

Ik ben Ben Arntz, founder en directeur van GBM Works B.V. Ik ben het bedrijf begonnen tijdens het afstuderen aan de TU Delft.

Wat was de eerst merkbare impact van Covid19?

Door de maatregelen als gevolg van Covid-19 hebben veel beoogde partners en marktpartijen actief in de offshore industrie, zoals aannemers en equipment suppliers, problemen bij de dagelijkse operatie, en zorgen over een teruglopend orderboek. Enkele bedrijven hebben reeds reorganisaties aangekondigd. Vanzelfsprekend is de focus van onze potentiële financiers verlegd van innovatie en investering naar de operatie van vandaag en morgen.

Waarom heb je gekozen voor COL?

Dientengevolge verwachten wij dat de onderhandelingen met deze partijen meer tijd vragen dan oorspronkelijk gepland. Enige vormen van inkomsten voor GBM Works zijn voorlopig nog subsidies en financiering van geïnteresseerde partijen. Met de COL lening hebben we wat extra tijd gekregen om de financiering voor de volgende test serie rond te krijgen. Voor andere regelingen kwamen we niet in aanmerking. Wel hebben we met eerdere verstrekkers van leningen afspraken gemaakt over uitstel van aflossing, en leningen van aandeelhouders worden binnenkort geconverteerd in aandelen.

Waar wordt de toegekende lening in eerste instantie voor gebruikt?

We gebruiken het geld voor het betalen van de niet subsidiabele kosten zoals huisvesting, werkzaamheden die niet onder de subsidie vallen zoals de onderhandelingen voor financiering, boekhouding, marketing etc.