Terug naar overzicht

Inspirerende cross-sectorale bijeenkomsten over tuinbouwinnovaties

Het innovatieprogramma AgriTech wil ’grijze’ en ‘groene’ kennis samenbrengen, ofwel: technologische bedrijven én tuinbouwondernemingen samen laten werken aan nieuwe innovaties. Dat doet AgriTech onder meer door projectconsortia vouchers te geven. Uit de eerste voucherronde bleek behoefte aan extra ondersteuning bij het vormen van consortia. Daarom werd de afgelopen maanden Dare2Cross: Grow-Tech for Greens georganiseerd. Tijdens meerdere bijeenkomsten werkten ondernemers uit de tech en de tuinbouw aan innovaties op het gebied van onder meer robotica en data. Daarbij werd inspiratie gehaald uit andere sectoren.

Dare2Cross is een beproefd instrument om innovatie te stimuleren. Een reeks gesprekken en bijeenkomsten verbindt mensen, bedrijven en organisaties die elkaar in hun gebruikelijke omgeving niet vanzelfsprekend zouden ontmoeten. Dat verbinden gebeurt rondom specifieke, actuele thema’s. Door die aanpak creëert Dare2Cross ruimte voor oplossingen die voor een sector nieuw zijn. Zo waren er eerder Dare2Cross-trajecten over onder meer Biobased en Smart Production.

Dare2Cross: Grow-Tech for Greens

Enkele maanden geleden was de eerste, besloten bijeenkomst van Dare2Cross: Grow-Tech for Greens. Doel van die bijeenkomst in Lijm & Cultuur in Delft was onderzoeken voor welke uitdagingen binnen de tuinbouw slimme technologie de oplossing zou kunnen zijn. Hieruit volgden verschillende cases:

  • automatisering als oplossing voor personeelstekort en verloop;
  • het ontsluiten van consumentendata in de keten;
  • data slimmer inzetten voor optimale teeltplanning;
  • predictive maintenance: onderhoud kunnen voorspellen en uitval voorkomen;
  • en het beperken en verantwoorden van emissies tot bijna 0 in 2040.

In de cases werden bedrijven aangemoedigd te kijken naar voorbeelden van oplossingen uit o.a. de (maak)industrie; zorg; aerospace; en energiesector.

Op de eerste drie cases bleek de meeste energie en beweging te zitten. Tijdens een tweede openbare, digitale bijeenkomst op 2 december, werd in die cases verdere verdieping gezocht. Bij elke case waren er enkele ondernemers die vertelden over hun innovatievraag. Zo vroeg een gerberateler hoe op een slimme manier meer data te verwerven zijn over consumenten. Retailers hebben veel van zulke data, maar willen die niet zonder meer delen met toeleveranciers. Tijdens discussies zochten deelnemers naar mogelijke innovatieve oplossingen voor de innovatievragen. Techbedrijven vertelden daarbij wat volgens hen mogelijk is. Een voorbeeld van één van de cases is hier te lezen.

Meer weten?

Dare2Cross Grow-Tech for Greens is inmiddels afgerond. Partijen met interesse in het instrument Dare2Cross kunnen meer informatie vinden op de website over Dare2Cross. Voor toepassing van de Dare2Cross aanpak werken wij altijd samen met partners uit de regio.

Bedrijven die graag samen willen werken aan een innovatie in de tuinbouw, kunnen kijken naar de mogelijkheden binnen het innovatieprogramma AgriTech. Tot 15 maart kunnen projectconsortia een voucher aanvragen.

Het innovatieprogramma AgriTech is een initiatief van InnovationQuarter, Greenport West-Holland, MRDH, de provincie Zuid-Holland en TNO. InnovationQuarter voert namens de partners de coördinatie van het programma uit.

Nieuwsbrief