Terug naar overzicht

InnovationQuarter start imago- en klanttevredenheidsonderzoek

InnovationQuarter zette zich de afgelopen drie jaar in voor bedrijven en organisaties in Zuid-Holland. Door innovatieve ondernemers te financieren, innovatie en ontwikkeling aan te jagen en (inter)nationale bedrijven naar onze regio te halen. Een mooi moment om een onderzoek uit te voeren naar ons imago. Bent u tevreden over onze dienstverlening? Hoe kijkt u naar InnovationQuarter? Voldoen wij aan de verwachtingen?

InnovationQuarter start imago- en klanttevredenheidsonderzoek

Onderzoek via Motivaction

Het onderzoeksbureau Motivaction heeft een online enquête opgesteld om inzicht te krijgen in ons imago en de klanttevredenheid. De resultaten en conclusies uit dit onderzoek leveren input voor verdere aanscherping van onze strategie, dienstverlening en marketing & communicatie.

Laat uw stem horen!

Volgende week wordt door Motivaction de online vragenlijst rondgestuurd. Dit onderzoek wordt afgenomen onder alle partners en relaties. Het gaat dus niet alleen om bedrijven, maar ook kennis- en onderwijsinstellingen, intermediairs en overheden worden betrokken in het onderzoek.

Wij willen u vragen om deze vragenlijst in te vullen en ons zo te helpen bij het verder verbeteren van onze dienstverlening. Het invullen van de enquête neemt enkele minuten in beslag. We zijn heel benieuwd naar de uitkomst en delen de onderzoeksresultaten later dit jaar.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!