Terug naar overzicht

InnovationQuarter presenteert haar plannen voor 2020

Misschien trof u hem al aan op de mat: InnovationQuarter presenteert deze week het jaarplan voor 2020. Met dit Jaarplan levert InnovationQuarter in 2020 een bijdrage aan een slimmer, gezonder en schoner Zuid-Holland. Samen met bedrijven, kennisinstellingen, cluster- en deltaorganisaties, incubators, financiers en investeerders, topsectoren en overheden werken we aan sterke ecosystemen en clusters in onze regio.

Infographic Jaarplan 2020

ImpaQt voor de regio

Mede dankzij deze samenwerking hebben we afgelopen zes jaar mooie resultaten weten te boeken. Dankzij onze activiteiten zijn over de periode 2014-2019 meer dan 3.200 fte aan banen gecreëerd en is er meer dan € 400 mln. additioneel in de regio geïnvesteerd. Deze direct economische impact in gecreëerde banen en uitgelokte investeringen is van groot belang gezien de economische uitgangspositie van Zuid-Holland.

Zeker zo belangrijk is de strategische economische impact, die zichtbaar wordt in onze inspanningen samen met partners om ecosystemen en clusters in onze regio te versterken en de (internationale) aantrekkingskracht van onze regio te verbeteren. Zo is het regionale aandeel in het aantal buitenlandse bedrijven dat voor Nederland kiest sterk gestegen sinds 2014, vinden investeerders steeds beter hun weg naar Zuid-Holland wat blijkt uit het feit dat in 2018 voor het eerst de meeste venture capital deals van Nederland in onze regio plaatsvonden en is Zuid-Holland inmiddels de 13e (van de 268) meest concurrerende regio van de EU volgens de regional competitiveness index.

Onze activiteiten moeten in 2020 leiden tot een additioneel geïnvesteerd privaat vermogen van naar schatting € 145 mln. en de creatie van ruim 600 hoogwaardige arbeidsplaatsen in de regio. Daarmee is er in lijn van ons Meerjarenplan sprake van continuïteit van onze kritische prestatie indicatoren (kpi’s) ten opzichte van 2019.

Integrale inzet voor versterken regio

Het duurzaam versterken van de economische structuur van de regio en het ontsluiten van het innovatiepotentieel vraagt van InnovationQuarter dat ze méér is dan een aanjager en verbinder, méér dan een acquisitieorganisatie en méér dan een investeerder. Door de integrale inzet van onze kennis, kunde en netwerken versterken we onze sterke sectoren en clusters. Door de geïntensiveerde inzet en focus op energie, circulair en digitalisering dragen we bij aan de transitie naar de Next Economy.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

 

Nieuwsbrief