Terug naar overzicht

InnovationQuarter partner van Greenport West-Holland

InnovationQuarter is partner geworden van Greenport West-Holland. Dat werd bekendgemaakt tijdens het Jaarevent van de Greenport op 4 juni. InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland.

InnovationQuarter partner Greenport WO
Foto Rolf van Koppen

Greenport West-Holland is de regionale netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. Het financiert innovatieve bedrijven in alle levensfasen, assisteert buitenlandse ondernemingen bij het vestigen in Zuid-Holland en organiseert samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en overheid.

InnovationQuarter partner van Greenport West-Holland
Foto Rolf van Koppen

Greenport en InnovationQuarter hebben dus veel raakvlakken, en werken al nauw samen. Zo is InnovationQuarter eindverantwoordelijk voor de Roadmap Next Economy; de Greenport heeft zitting in de strategy group van deze routekaart naar de toekomst voor een nieuwe, regionale economie. Daarnaast is InnovationQuarter ook betrokken bij de uitvoering van de Roadmap Next Economy Greenport: een initiatief van de Greenport startte voor een nieuwe toekomst van het Zuid-Hollandse tuinbouwcluster.

Jolanda Heistek, programmamanager Greenport:

We zijn blij dat InnovationQuarter zich heeft aangesloten bij de Greenport. Vanuit die samenwerking kunnen we nóg beter werken aan het versterken van de regionale economie, zowel op strategisch niveau als in de uitvoering, en aan het verbinden van sectoren in de regio.

Gerbert van der Wal, hoofd Business Development bij InnovationQuarter: Het is voor InnovationQuarter belangrijk verbonden te zijn met het regionale tuinbouwcluster. Want tuinbouw is belangrijk voor het dna van de regio.