Terug naar overzicht

InnovationQuarter neemt deel aan de Nationale AI-coalitie

InnovationQuarter neemt deel aan Nationale AI-coalitie

Op 8 oktober is het Strategisch Actieplan AI gepresenteerd door staatssecretaris Mona Keijzer. Onderdeel ervan is de oprichting van een Nationale AI Coalitie, waaraan onze Tim Franken namens InnovationQuarter deelneemt. De coalitie moet gaan functioneren als dé katalysator van AI-toepassingen in Nederland.

Met meer dan honderd concrete acties zoals intensieve samenwerking met bedrijfsleven en wetenschap én door publieke middelen te investeren, gaat het kabinet de maatschappelijke en economische kansen van artificiële intelligentie (AI) voor Nederland benutten. Dat staat in het Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie dat vandaag door staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) namens het kabinet naar de Kamer is gestuurd.

AI is een technologie waardoor bijvoorbeeld industriële machines, software en allerlei apparaten zelfstandig problemen oplossen of producten kunnen maken. Zij imiteren hierbij het menselijk denken. Nederland heeft een goede uitgangspositie als het gaat om het onderzoek naar en toepassingen van AI. Doel van het kabinet is om de Nederlandse economie mondiaal concurrerend te houden door AI te stimuleren op basis van het uitgangspunt dat mensen en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat AI zorgvuldig wordt ingezet.

Verhogen publiek-private investeringen in AI

Het kabinet investeert jaarlijks al tientallen miljoenen euro’s in AI. In 2019 gaat het om 64 miljoen euro. Ambitie is om dit publieke deel te verdubbelen om gezamenlijk met bedrijven en kennisinstellingen deze technologie te ontwikkelen tot concrete toepassingen. Op dit moment werken al 65 partijen, waaronder het ministerie van EZK, daar samen aan in de Nederlandse AI Coalitie. Deze publiek-private samenwerking werd vandaag gelanceerd en vormt met de strategie de basis voor de Nederlandse aanpak van AI. De coalitie streeft naar een meerjarige publiek-private investering van in totaal twee miljard euro in zeven jaar.

InnovationQuarter als een van de eerste partijen aan boord

“InnovationQuarter neemt als één van de eerste partners deel aan de Nationale AI Coalitie, die woensdag werd gelanceerd,” zegt Tim Franken, business developer Digital Technology bij InnovationQuarter. “Deze coalitie is een samenwerking tussen overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen die de inzet en ontwikkeling van AI-toepassingen in Nederland een flinke stimulans moet geven. Als ROM richten we ons op het versterken van het Nederlandse innovatie-ecosysteem, met bijzondere aandacht voor Zuid-Holland. Door de leidende positie van onze kennisinstellingen en de grootschalige implementatie van digitalisering in het grootste industriecluster van Nederland, staat Artificial Intelligence hoog op onze agenda.”

Lees het volledige Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Tim Franken

Tim Franken

Senior Business Developer Digital Technology
Nieuwsbrief