Terug naar overzicht

InnovationQuarter en partners ontwikkelen meerjarenstrategie tuinbouw in Arabische Emiraten, Qatar en Saoedi-Arabië

Het tuinbouwbedrijfsleven heeft de handen ineengeslagen om een meerjarenstrategie  te ontwikkelen in de Golfregio. Het cluster van bedrijven richt zich samen met de Nederlandse overheid en kennisinstellingen op een lange termijn-aanpak in de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar en Saoedi-Arabië. Onder leiding van Dutch Greenhouse Delta en InnovationQuarter wordt de komende drie jaar gewerkt aan een reeks van activiteiten en programma’s om de tuinbouw krachtig te positioneren. Dit betekent dat de sector totaaloplossingen presenteert als het gaat om de uitdagingen waar deze regio nu en in de toekomst het hoofd aan moet bieden. Of het nu gaat om duurzame glastuinbouw of vertical farming; de Nederlandse tuinbouw kan een significante bijdrage leveren om deze regio meer zelfvoorzienend te maken op het gebied van vers, gezond, veilig en betaalbaar voedsel.

Partners for International Business

Het negenkoppige tuinbouwcluster rolt de strategie uit onder de vlag van een zogeheten PIB aanvraag, waar formeel groen licht voor is gegeven door de Rijksoverheid via RVO  (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). PIB staat voor Partners for International Business en is een programma waarmee Nederlandse bedrijven in een publiek private samenwerking hun internationale ambities kunnen realiseren. Door de krachtenbundeling van een cluster van tuinbouwbedrijven en de Nederlandse overheid kan de sector zich sterker presenteren dan individuele partijen. Niet alleen is de vraag in deze landen te complex en omvangrijk voor de afzonderlijke bedrijven, maar ontbreekt het hen vaak ook aan directe ingangen om in gesprek te gaan met buitenlandse overheden.

InnovationQuarter en partners ontwikkelen meerjarenstrategie tuinbouw in Arabische Emiraten, Qatar en Saoedi-Arabië

Urgentie voor zelfvoorziening

In de Golfregio is sprake van een toenemende vraag naar Nederlandse kennis en  technologie. De PIB-aanvraag ‘NLHortiRoad2TheGulf – The Dutch Approach to the Globe’s Rising Demand for Self-Sufficiency in Food Security’ gaat in op de stijgende vraag naar zelfvoorziening in productie van kwalitatief, gezond en vers voedsel, o.a. vanwege de klimaatdoelstellingen en de hoge mate van voedselverspilling. Covid19 heeft deze vraag nog urgenter gemaakt, mede door logistieke belemmeringen in de regio. In de Golfregio liggen uitdagingen vooral in het telen in verschillende klimaatzones en het verbruik van water, dat  schaars is in dit deel van de wereld. Biologische gewasbescherming en digitalisering zijn belangrijke thema’s in deze aanpak.

Deelnemende bedrijven in de PIB-aanvraag zijn Artechno Growsystems, BOM Group, Certhon, Hatenboer-Water, Koppert Biological Systems, Logiqs, Priva, Signify, en Viscon. Zij worden ondersteund door een adviesgroep van andere bedrijven uit de tuinbouw. Onder  auspiciën van Dutch Greenhouse Delta en InnovationQuarter ontwikkelen zij per focusland een passende strategie en een regionale aanpak. Doel is dat Nederlandse consortia een nummer 1-positie verwerven in de vraag naar duurzame oplossingen in de voedselteelt, o.a.  door het aanbieden van het gehele eco-systeem van wetenschap, ondernemerschap,  onderwijs en overheid.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Anne-Claire van Altvorst

Anne-Claire van Altvorst

Senior Venture Developer
Nieuwsbrief