Terug naar overzicht

InnovationQuarter en het Coronavirus

Wij houden elkaar virtueel vast. In deze economisch moeilijke tijden staan wij naast de ondernemers en bedrijven met wie we intensief samenwerken. Fysiek op gepaste afstand, digitaal dichtbij.

De afgelopen dagen zijn er nationaal en internationaal verregaande maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Steeds meer bedrijven voelen de gevolgen van het virus en de getroffen maatregelen. Er is sprake van acute vraaguitval, toeleveringsproblemen en vooral ook van veel onzekerheid. Wat zijn de korte- en langetermijneffecten voor mijn bedrijf?

Graag informeren we u over de maatregelen die we vanuit InnovationQuarter hebben getroffen.

Externe en interne communicatie

Gezondheid van eenieder staat voorop. Daarom werken we sinds afgelopen vrijdag 12 maart niet meer vanaf kantoor.

Wel proberen we zoveel mogelijk in contact te blijven met onze relaties en stakeholders, en met elkaar. Daarbij maken we gebruik van digitale communicatie, zoals tele- of videoconferencing. Onze organisatie is daar goed op voorbereid en ingericht.

Evenementen

Al onze fysieke evenementen en bijeenkomsten voor de komende periode (in ieder geval tot eind april) gaan niet door of worden verschoven naar een latere datum. Daar waar het kan laten we evenementen en afspraken virtueel doorgaan.

Investeren

Vanuit de drie fondsen IQCapital, ENERGIIQ en UNIIQ wordt er geïnvesteerd in innovatieve startups en scale-ups. Onze portfoliobedrijven bevinden zich veelal in een fase waarin er onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn om grote schommelingen op te kunnen vangen die een Covid-19-uitbraak mogelijk met zich meebrengt. Wij staan deze periode in extra nauw contact met onze portfoliobedrijven om vragen te kunnen beantwoorden en mee te denken over oplossingen.

Momenteel wordt door alle drie de fondsen een assessment op onze portfoliobedrijven uitgevoerd om

  1. Bewustzijn te creëren bij en dialoog te voeren met onze portfolio-companies over deze uitbraak,
  2. Inzicht te verkrijgen in de mogelijk implicaties op de bedrijfsvoering,
  3. Inzicht te verkrijgen in de mogelijk implicaties op de inkomsten, en
  4. Inzicht te verkrijgen in welke mitigerende maatregelen er zijn getroffen of genomen moeten gaan worden.

De resultaten zullen verwerkt worden in een risico-matrix voor ons hele portfolio. Per bedrijf zal er vervolgens een plan van aanpak gemaakt worden.  Daarnaast zijn we met het ministerie van Economische Zaken, collega-ROM’s, TechLeap en anderen in contact om te bezien welke passende additionele steunmaatregelen er getroffen kunnen worden voor startups en scale-ups.

Internationaliseren

Internationaal zakelijk reisverkeer is nagenoeg stilgevallen. Ook wij maken geen internationale reizen meer. Hierdoor is het aantal inkomende en uitgaande internationale delegaties, missies en zogenaamde fact findings van bedrijven momenteel nihil. We blijven met onze buitenlandse relaties en bedrijven zo veel mogelijk virtueel en digitaal in contact.

Er is recent een nieuwe Engelse website gelanceerd, waar veel relevante informatie over onze regio te vinden is. We verwijzen onze internationale relaties naar deze website door. Ook zijn we nu voor diverse buitenlandse bedrijven digitale fact findings aan het organiseren. Verder richten we onze werkzaamheden vooral op Investor Relations (het onderhouden van de contacten met de reeds in onze regio gevestigde buitenlandse bedrijven).

Innoveren en Samenwerken

We werken samen aan een toekomstbestendige economie van Zuid-Holland door innovatieve ecosystemen, programma’s, projecten en businesscases te bouwen.

Onze kerntaak innoveren ziet in het licht van de huidige situatie echter terughoudendheid ontstaan in het aangaan van nieuwe samenwerkingen, pilots en projecten. Veel events en kennismakingen worden begrijpelijkerwijs uitgesteld, omdat ondernemers op dit moment andere prioriteiten hebben. We blijven in nauw contact met onze relaties en richten ons de komende weken met name op het verder brengen van bestaande projecten en op het ondersteunen van ondernemers met specifieke vragen.

Vragen

De meest actuele antwoorden op vragen van ondernemers vindt u via

https://www.kvk.nl/corona/

Maar graag proberen ook wij u verder te helpen. Heeft u specifieke vragen waarbij u denkt dat wij kunnen helpen neem dan direct contact op met één van onze collega’s of stuur een mail naar info@innovationquarter.nl

Juist in de komende periode zijn we nog meer gedreven dan ooit om te werken aan sterker, slimmer en gezonder Zuid-Holland.

Zoals premier Rutte het zei: “Samen komen we deze moeilijke periode te boven.”

 

Met vriendelijke groet,

Rinke Zonneveld