Terug naar overzicht

InnovationQuarter blinkt uit in aantrekken van bedrijven met strategisch-economische waarde

In 2021 heeft InnovationQuarter 51 (buitenlandse) bedrijven ondersteund bij een vestiging of uitbreiding in Zuid-Holland. Deze bedrijven verwachten de komende jaren voor 2483 hoogwaardige arbeidsplaatsen te zorgen en ruim € 596 mln. additioneel te investeren in de regio. Het aantal arbeidsplaatsen én geïnvesteerd vermogen zijn hoger dan in alle voorgaande jaren. De meerderheid van deze bedrijven zijn van strategische en economisch toegevoegde waarde voor Zuid-Holland. De bedrijven worden vooral aangetrokken door de sterke sectorale clusters in de regio, de logistieke ontsluiting en de beschikbaarheid van talent.

 


Bedrijven veelal actief in innovatieve technologieën en Life Sciences & Health

De bedrijven die InnovationQuarter in 2021 heeft ondersteund bij vestiging of uitbreiding, zijn innovatief en technologisch geavanceerd. Maar liefst 12 bedrijven starten R&D- en/of productieactiviteiten in de regio. De meeste bedrijven zijn actief binnen de sectoren Digital Technologies, Life Sciences & Health en High-Tech Systems & Materials.

De meeste van de Life Sciences & Health bedrijven hebben zich in Leiden gevestigd, terwijl de HighTech en Digital Technology bedrijven zich voornamelijk in en rondom Den Haag, Rotterdam en Delft vestigen.

Er vonden daarnaast veel nieuwe vestigingen en uitbreidingen plaats in de sectoren Cybersecurity en Horticulture & Food, gevolgd door Aerospace, Energy, Circular Economy en Maritime & Port. De bedrijven zoeken vaak aansluiting bij deze sterke clusters in onze regio en worden aangetrokken door de beschikbaarheid van talent. Zo vestigt het grootste spacebedrijf in 30 jaar zich in Zuid-Holland: de wereldleidende partij voor aardobservatiesatellieten Satellogic. Het internationale ruimtebedrijf vestigt zich met een nieuwe productiefaciliteit in Berkel en Rodenrijs en levert tenminste 80 arbeidsplaatsen op. Het rijke ruimte- en luchtvaartecosysteem – met ESA-Estec in Noordwijk, Technology park Ypenburg in Den Haag, en nabij talent van de TU Delft en Hogeschool Inholland – gaven de doorslag voor vestiging in Zuid-Holland.

Bijdrage aan regionale maatschappelijke opgaven en duurzame doelstellingen

De buitenlandse bedrijven zijn veelal van strategisch-economische waarde voor Zuid-Holland. Ze dragen bij aan de maatschappelijke opgaven en passen bij de duurzame doelstellingen van de regio. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven die werken aan regeneratieve geneeskunde, duurzame luchtvaart en de circulaire economie.

Een voorbeeld is het Amerikaanse Bristol Myers Squibb (BMS), dat het Leiden Bio Science Park koos voor de bouw van een Europees productiecentrum voor celtherapie. Het Finse Neste investeert € 190 mln. in Zuid-Holland in de bouw van een productielocatie voor duurzame kerosine en het bedrijf ZeroAvia is actief in de duurzame luchtvaart. Deep Branch, dat werkt aan de productie van proteïne op basis van koolstofdioxide, zoekt aansluiting bij het innovatieve ecosysteem in Delft met een vestiging op de Biotech Campus Delft.

Een ander voorbeeld van een vestiging die een bijdrage levert aan ecosystemen in de regio is Nikon Biolmaging Lab. Het lab levert gespecialiseerde diensten aan Biotech- en farmaorganisaties, zoals toegang tot geavanceerde microscopie-instrumenten en -software en diensten van deskundige biologen en microscopisten. De toegang tot deze instrumenten en diensten op een betaalbaar instapniveau is in het bijzonder voor startups en scale ups belangrijk.

Veruit de meeste bedrijven zijn afkomstig uit Europa, gevolgd door VS en China

Maar liefst 22 bedrijven zijn afkomstig uit Europa, waarvan een belangrijk deel uit het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door de Nordics. Voor het tweede jaar op rij zijn de meeste bedrijven afkomstig uit het VK, gevolgd door China. De projecten uit het VK hangen veelal samen met een voortdurende onzekerheid rondom de Brexit. De Verenigde Staten en China zijn in 2021 door de (geo)politieke ontwikkelingen en de COVID-pandemie zijn in aandeel afgenomen als land van herkomst.

Chris van Voorden, Hoofd Internationaliseren bij InnovationQuarter: “De resultaten van 2021 zijn uitzonderlijk te noemen, vooral gezien de voortdurende Corona pandemie en wereldwijde reisbeperkingen. Niet alleen is 2021 het jaar met het hoogste aantal aangetrokken investeringen en arbeidsplaatsen; vooral het type bedrijven springt in het oog. Veelal hoog- technologisch en innovatief, gericht op het leveren van producten en diensten die bijdragen aan de maatschappelijke opgaven wereldwijd, in Nederland in het algemeen en in onze regio in het bijzonder”.

Invest in Holland – landelijke resultaten

Nederland staat in internationaal uitdagende tijden nog steeds goed op de kaart bij buitenlandse bedrijven. In 2021 kozen 423 internationale ondernemingen met hulp van het Invest in Holland-netwerk voor ons land. ‘Invest in Holland’ is het samenwerkingsverband waarin de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) samen met InnovationQuarter en andere regionale partners op nationaal niveau buitenlandse bedrijven aantrekt. Deze bedrijven verwachten in de eerste drie jaar ruim 13.400 directe banen te creëren en €2,3 mrd in hun projecten te investeren. Dit brengt het aantal bedrijven dat voor Nederland kiest terug op het niveau van 2019. De Brexit is nog steeds een belangrijke pijler in de jaarresultaten van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en de regionale partners.

Succesvolle nationale en regionale samenwerking

Het voltooien van deze 51 investeringsprojecten is mede een succes vanwege de goede nationale en regionale samenwerking. Op nationaal niveau werkt InnovationQuarter nauw samen met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) – een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat – en is partner van het Invest in Holland netwerk. Op regionaal niveau werkt InnovationQuarter sinds 2014 zowel strategisch als uitvoerend samen met Rotterdam Partners, The Hague Business Agency en DEAL Drecht Cities.