Terug naar overzicht

Zes nieuwe Energie & Klimaat innovatieprojecten van start

Zes projectconsortia hebben afgelopen week een voucher bemachtigd in de derde ronde van het Zuid-Hollandse innovatieprogramma Energie & Klimaat. Van revolutionaire batterijen en afvalscheidingstechnologieën tot zonneparken in de blockchain. Met subsidies met een waarde tot € 100.000,- en begeleiding vanuit het programma gaan zij de komende maanden aan de slag om hun innovatie op het gebied van verduurzaming in de praktijk te toetsen. De projecten dragen bij aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving, grootschalige opwek en opslag van energie, elektrificatie van de industrie en het gebruik van circulaire grondstoffen in de industrie.

In totaal dienden 26 projectconsortia een voorstel in. Daarvan mochten 19 consortia komen pitchen en kregen 6 consortia een voucher toegekend. Om de projecten de begeleiding te geven die ze verdienen en om aanvragers meerdere kansen te geven om in te dienen, is ervoor gekozen om gedurende het jaar meerdere voucheropenstellingen te doen en minder vouchers per keer uit te keren.

vrouw nanoprinter

Thema grootschalige opwek en opslag van energie

De meeste vouchers werden deze keer toegekend aan het thema opwek en opslag van energie. Exergy Storage zal een prototype van een nieuwe duurzame goedkope batterij op basis van zout gaan testen op The Green Village. TouchWind en Coastruction vormen samen een clusterproject waarin twee innovaties – een nieuwe drijvende windturbine en ecologische ankers – samen getest worden bij Fieldlab Green Economy Westvoorne. In het project ENERGY TOKEN wordt een zonnepark met chips en sensoren verbonden aan de blockchain. Op die manier kunnen particulieren en bedrijven eigenaar worden van PV-panelen uit een zonnepark.

Berend Potjer, gedeputeerde Energie van de provincie Zuid-Holland: “Ik ben heel blij met deze selectie van projecten. Ze dragen bij aan de energietransitie, maar ook aan de digitale en circulaire transitie. ENERGY TOKEN en de innovatieve batterij van Exergy Storage helpen ons om efficiënter om te gaan met energie. Bovendien ontstaan er kansen voor mensen om letterlijk mede-eigenaar te worden van de energietransitie. Dat ben je ook meer geneigd om je eigen gedrag aan te passen.”

Twee vervolgprojecten

Bij het thema verduurzaming van de gebouwde omgeving gaat 1 juli Fairm van start. Zij zullen circulair bouwmateriaal voor platte daken testen bij fieldlab The Green Village. Bij het thema elektrificatie van de industrie is gekozen voor VSPARTICLE. Zij hebben een baanbrekend nieuw productieproces ontwikkeld voor elektrokatyltische membranen en willen dit proces optimaliseren. Beide bedrijven ontvingen eerder al een voucher vanuit het innovatieprogramma.

Marco van Steekelenburg, Team Energietransitie Provincie Zuid-Holland: “Iedere tranche beoordelen we alle aanvragen eerlijk. Er is geen achterdeur. Consortia moeten opnieuw indienen en aan alle criteria voldoen. We hebben al vaker gezien dat bedrijven opvolgend gebruikmaken van verschillende regelingen om hun innovatie dichter bij de markt te brengen. In dit programma onderscheiden we een haalbaarheidstudie, ‘fieldlab testing’ en een ‘real life’-test. Die onderzoeken volgen elkaar logisch op. Het zegt iets over het programma dat bedrijven opnieuw de moeite doen een aanvraag in te dienen om ondersteuning aan te vragen bij een vervolgstap of een verbreding.”

Project met impact

Op het thema circulaire industrie is gekozen voor een project van DOPS Recycling Technologies dat met een nieuwe industriële afvalscheidingstechnologie komt. In dit project wordt in Fieldlab Industrial Electrification een laboratoriumoven gebouwd waarmee de thermochemische omzettingstechnologie op grotere schaal gevalideerd kan worden. De impact van dit project kan enorm zijn. In Nederland wordt nog heel veel – deels problematisch – afval verbrandt of gestort. Met de nieuwe technologie kunnen vaste bestanddelen in afval als grondstof herwonnen worden. Daarnaast kan, afhankelijk van inputmateriaal en proces keuzes, meer of minder gestuurd worden op syngasproductie, koolstofafscheiding, of energieopwekking.

Ook interesse in subsidie?

In totaal heeft de provincie Zuid-Holland € 1,25 miljoen beschikbaar gesteld voor de derde ronde van  het innovatieprogramma Energie & Klimaat. Aan de zes projecten is in totaal € 400.000,- toegekend. Na de zomer wordt het vervolg van het programma bekendgemaakt.

Meer weten?

Het Innovatieprogramma Energie & Klimaat is een initiatief van de provincie Zuid-Holland, MRDH, TNO en InnovationQuarter. InnovationQuarter voert namens de partners de coördinatie uit. Een actueel overzicht van alle innovatieprojecten inclusief beschrijvingen is hier te vinden.

Angelique Erkenbosch

Senior Business Developer Circulair