Terug naar overzicht

Innovatieprogramma Energie & Klimaat ontvangt €850.000 van de MRDH

De regio Rotterdam Den Haag staat voor grote uitdagingen op het gebied van energietransitie, klimaatbestendigheid en het verbeteren van de leefomgeving voor de mensen die hier wonen en werken. Dit staat ook in de Roadmap Next Economy. Met de bestaande technologieën, zoals zonnepanelen en biogas, kan niet aan deze uitdaging voldaan worden. Innovatieve ondernemers met nieuwe oplossingen en technieken zijn nodig. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag wil samen met InnovationQuarter, TNO en provincie Zuid-Holland via het Programma Energie & Klimaat MKB’ers in deze branche ondersteunen. Dit door ze te koppelen aan fieldlabs - de innovatiecentra van de regio - waarin bedrijven, kennisinstellingen en regionale overheden samenwerken aan de toepassing van nieuwe technieken.

MRDH investeert 850.000 in innovatieprogramma Energie & Klimaat

Regio wil innovatieve oplossingen voor energie en klimaat stimuleren

De regio Rotterdam Den Haag staat voor grote uitdagingen op het gebied van energietransitie, klimaatbestendigheid en het verbeteren van de leefomgeving voor de mensen die hier wonen en werken. Innovatieprogramma Energie & Klimaat sluit aan bij de doelstellingen uit de Roadmap Next Economy: (1) de decarbonisatie van de industrie, (2) het seriematig verduurzamen van de gebouwde omgeving, (3) de slimme koppeling van warmte, elektriciteit, H2, CO2, etc., en (4) de kennisexport vanuit onze ‘international champions’. Met de bestaande technologieën kan niet aan deze uitdaging voldaan worden. Innovatieve ondernemers met nieuwe oplossingen en technieken zijn nodig. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag wil samen met InnovationQuarter, TNO en provincie Zuid-Holland via het Programma Energie & Klimaat MKB’ers in deze branche ondersteunen. Door ze te koppelen aan fieldlabs, de innovatiecentra van de regio.

In fieldlabs werken bedrijven, kennisinstellingen en regionale overheden samen aan de toepassing van nieuwe technieken. Voor ondernemers met nieuwe duurzame ideeën is het uitwerken en realiseren soms lastig. Ze hebben zelf geen testomgeving of alle kennis in huis om een product te ontwikkelen of te lanceren. De 15 fieldlabs uit het netwerk in de regio Zuid-Holland hebben dat wel.

Ondernemers koppelen aan fieldlabs

De regio gaat ondernemers uit het mkb ondersteunen om nieuwe producten te ontwikkelen die bijdragen aan de vernieuwing van energie en een gezond leefklimaat. Bijvoorbeeld ‘plug & play’ zonnepanelen die huiseigenaren zelf op hun huis kunnen plaatsen zonder de inzet van een monteur, of zonnepanelen die niet in de gebouwde omgeving, maar op het water kunnen drijven. Maar ook door het testen van waterstofgas als alternatief voor aardgas als brandstof voor de verwarming van huizen. Schone lucht is een belangrijke vereiste voor het leven in een stedelijke regio. Nauwkeurige metingen van CO2 zijn hierbij een vereiste.

De fieldlabs kunnen ondernemers helpen om de stap richting de markt te maken. Hier vinden MKB’ers het netwerk en de expertise. Het samenwerken en testen met een fieldlab kost geld. Ondernemers hebben hier vaak niet voldoende budget voor. De MRDH ondersteunt op basis van cofinanciering. In totaal investeert de Metropoolregio 850.000 euro in het Innovatieprogramma Klimaat en Energie om zo de eerste acht projecten mogelijk te maken.

Uitvoering

Voor de uitvoering en de opzet van het programma werkt de MRDH samen met TNO, InnovationQuarter en de provincie Zuid-Holland. Het programma start naar verwachting het eerste kwartaal van 2019.