Terug naar overzicht

ING bevestigt Zuid-Holland als innovatieve topregio

Volgens recent onderzoek van de ING is Zuid-Holland nummer drie qua innovatief vermogen van alle provincies in Nederland.

Onze regio scoort in het onderzoek van ING met name goed als het gaat om de hoogopgeleide bevolking en het aantal aangevraagde patenten. Bij een vergelijkbaar onderzoek van de ING in 2014 stond Zuid-Holland nog op de 4e plaats qua innovatief vermogen.

Uit een onderzoek eerder dit jaar van ING in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland kwam naar voren dat Zuid-Holland met name op het gebied van daadwerkelijke innovatieprestaties een enorme sprong heeft laten zien de afgelopen jaren. In 2014 bleek de regio haar potentieel nog bij lange na niet te benutten en qua innovatieprestaties het laagste te scoren van alle provincies. Begin dit jaar scoorde Zuid-Holland als nummer twee na Noord-Brabant. In enkele jaren tijd is de regio er dus in geslaagd van een onderpresteerder zichzelf om te turnen naar een regio die naar vermogen presteert.

De ING noemt in haar onderzoek de oprichting van InnovationQuarter als regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland als één van de verklarende factoren voor deze sterke stijging.

Daarnaast laat het ING-onderzoek zien dat Zuid-Holland naar verwachting ook in 2019 een sterkere economische groei zal laten zien dan het landelijk gemiddelde. Het rapport wijst bovendien op het belang van de hightech maakindustrie voor de economische groei. Dit is voor de MRDH, TNO, provincie Zuid-Holland en InnovationQuarter mede reden om gezamenlijke zwaar in te zetten op smart manufacturing via het programma SMITZH.