Terug naar overzicht

HI uitgebreid met Aero-Space werkgroep

Met de overhandiging van de resultaten van de ‘Flying HighER-agenda’ aan de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, mevrouw Bom-Lemstra, en de Delftse wethouder Ferrie Förster is in Delft de samensmelting tussen het Joint Industry Programma Aero-Space (JIPAS) en HI (Holland Instrumentation) een feit geworden.

HI uitgebreid met Aero-Space werkgroep

Flying HighER is het vervolg op Flying High en laat zien welke doelen er binnen 18 maanden behaald zijn door JIPAS, InnovationQuarter en anderen. InnovationQuarter is de initiator van de agenda en heeft onder andere fieldlabs voor automatisering van composietproductie (CADC) en voor drone-ontwikkeling (Unmanned Valley) ontwikkeld, samen met tal van andere partijen uit de regio. Flying HighER laat ook zien hoe bedrijven en kennisinstellingen gebruik kunnen maken van de ontwikkelde fieldlabs en programma’s.

Ambitie HI

Door de samensmelting van JIPAS en HI ontstaat een groot op technologie gerichte netwerkorganisatie die cross-sectorale samenwerking stimuleert. HI bouwt na de samensmelting met JIPAS verder aan het netwerk door het organiseren van regionale netwerkevenementen, lezingen en bedrijfsbezoeken. Dit alles rondom thema’s die leven onder de deelnemers. HI voorzitter André Boer: “De lucht- en ruimtevaartindustrie is een van de meest succesvolle hightech industrieclusters van West-Holland. Bedrijven in luchtvervoer, luchtvaart, ruimtevaart en drones maken een snelle groeicyclus door. De sterk groeiende vraag is een belangrijke drijfveer voor deze bedrijven om over te stappen van handmatige productie naar gerobotiseerde en gedigitaliseerde ‘slimme productie’. Een behoefte aan hoogtechnologische kennis op gebieden zoals automatisering, sensorsystemen, robotica en big data-kennis is het logische gevolg. Daarom zijn we blij dat JIPAS nu samengaat met hét hightech netwerk van West Holland.”

Bekijk hier de Aero-Space Agenda Flying HighER!

Joint Industry Program Aero Space

Op 1 juni 2016 werd de Aero-Space agenda Zuid-Holland (Flying High) gepresenteerd. Deze agenda is in samenwerking met de Triple Helix (de industrie, de kennisinstellingen en de regionale overheid) ontwikkeld. De samenwerking staat bekend onder de naam JIPAS (Joint Industry Program Aero-Space) en is geïnitieerd door InnovationQuarter. Aero-Space is hier te lezen als lucht- en ruimtevaart inclusief vliegende drones. Om de JIPAS-agenda te versnellen en te richten op de cross sectorale netwerkontwikkeling, wordt JIPAS een werkgroep van HI.

Kwartiermaker van JIPAS, Arjan Vergouw:

Aansluiten bij een bestaand en succesvol platform als Holland Instrumentation, geeft het aero-space cluster versneld toegang tot cross-sectorale netwerkontwikkeling. Groot voordeel is dat er van twee individuele op zichzelf staande netwerken wordt toegewerkt naar één groot cross sectoraal netwerk dat direct een aantal jaren voorsprong oplevert.

De nieuwe werkgroep Aero-Space van HI gaat nauw samenwerken met bestaande brancheorganisaties zoals de NAG met als specifiek doel de technologische en inhoudelijke samenwerking tussen partijen binnen lucht- en ruimtevaart en met andere hightechsectoren te versterken.

Nieuwsbrief