Terug naar overzicht

Green Deal ondertekend: maritieme sector stelt ambitieuze verduurzamingsdoelstellingen

De vertegenwoordigers van verscheidene Nederlandse maritieme bedrijven en organisatie hebben dinsdag 11 juni hun handtekening gezet onder de Green Deal tussen de maritieme sector en minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. In de deal worden ambitieuze afspraken gemaakt over de noodzakelijke verduurzaming van de maritieme sector.

Minstens 70% CO2 reductie in 2050

Ook een groot aantal Zuid-Hollandse partijen, zoals het Havenbedrijf Rotterdam en TU Delft hebben de Green Deal ondertekend. De sector is zeer ambitieus en de doelstellingen laten dit zien; een reductie van minstens 70% CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 2008. Deze ambitie ligt hoger dan de 50% die door de Internationale Maritiem Organisatie (IMO) is afgesproken.

In de Green Deal zijn concrete afspraken gemaakt over samenwerking om de gestelde ambities te bereiken. Deze afspraken hebben ook effect op de Maritime Delta regio, rijkend van de Tweede Maasvlakte tot aan Werkendam, waar zich een groot deel van de Nederlandse maritieme industrie bevindt.

En hoe gaan we dit bereiken?

Onder deze afspraken valt onder andere de actievere rol van de overheid als Launching Customer en het verbeteren van toegang tot financiering van schone schepen. Bovendien stelt de overheid € 5 mln. beschikbaar voor de validatie van duurzame maritieme oplossingen om verduurzaming te versnellen. Ook wordt er een Europees verduurzamingsfonds voor de binnenvaart opgezet. En is besloten om de energiebelasting op walstroom af te schaffen. Dit is een grote stap in het reduceren van uitstoot in en rondom de Rotterdamse haven.

Onze duurzame regio

Een keerzijde van de bruisende maritieme sector is de daarbij komende milieuvervuiling. Het maritiem bedrijfsleven zet daarom sterk in op het ontwikkelen van duurzame maritieme oplossingen. Van grote gevestigde bedrijven zoals Van Oord tot kleine innovatieve bedrijven zoals Skoon Energy, bedrijven in de Maritime Delta dragen hun steentje bij aan een schonere wereld. Om deze bedrijven te ondersteunen, helpt InnovationQuarter bedrijven met het opzetten van regionale innovatieprojecten. Daarnaast organiseert samenwerkingsverband Maritime Delta activiteiten die bijdragen aan de verduurzaming van de maritieme sector.

Hieronder een greep uit deze activiteiten en projecten.

Lees hier meer over de Duurzame Toer, georganiseerd door Maritime Delta in samenwerking met Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Netherlands Maritime Technology en Stichting De Noordzee.

Lees hier meer over het Walstroom project in de Rotterdamse haven, ondersteund door InnovationQuarter.

Lees hier meer over het Offshore Wind Test en Demonstratie Site op de Tweede Maasvlakte, ondersteund door InnovationQuarter.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.