Terug naar overzicht

Fieldlab SSRMainports werkt aan Beleef- en expertise centrum circulaire economie in Brielle

Op 3 juli ondertekenden burgemeester Gregor Rensen van gemeente Brielle en directeur Peter de Bruijn van het Fieldlab SSRMainports een overeenkomst voor de start van het Beleef- en expertise centrum voor circulaire economie (BECCE). Het Fieldlab SSRMainports gaat de komende maanden de plannen onderzoeken en verder ontwikkelen. De gemeente Brielle ondersteunt de start van dit initiatief met € 25.000.

Fieldlab SSRMainports werkt aan Beleef- en expertise centrum circulaire economie in Brielle

Zichtbare keten van afvalverwerking

De transitie naar circulaire economie wordt de komende jaren zichtbaar in het havengebied. Het gebruik van niet-fossiele grondstoffen leidt tot nieuwe productieprocessen en nieuw vakmanschap. Vandaar dat ook het Scheepvaart- en Transportcollege Brielle en hun Plant of the Future een belangrijke rol spelen bij de plannen voor BECCE.

Samen met het onderwijs, lokale bedrijven, afvalinzamelingsbedrijven, recycle- en logistieke partners, de gemeenten op Voorne-Putten en natuurlijk de inwoners wil Fieldlab SSRMainports aan de slag met het zichtbaar maken van de keten van afvalverwerking en circulaire economie binnen het gebied van Voorne-Putten en de haven. Hierbij kijken de gemeente en het fieldlab ook naar de ontwikkelingen rond het Oostvoornse Meer in het Fieldlab Westvoorne.

Beleef- en expertise centrum voor circulaire economie

Vanuit BECCE en het fieldlab SSRM worden innovatieve bedrijven gestimuleerd om zich te vestigen op Voorne-Putten en deel uit te maken van de nieuwe keten. Hun (ontwikkel-, test- of productie-) deel binnen de keten wordt zichtbaar gemaakt binnen BECCE. Daarbij worden deze bedrijven ook geholpen met het inrichten van de nieuwe bedrijfsprocessen en verdienmodellen die het samenwerken en een circulaire keten met zich meebrengt.

De komende maanden krijgt het initiatief verder vorm en wordt door fieldlab SSRMainports de plannen uitgewerkt. Brielle en het eiland Voorne-Putten sluiten met de komst van dit centrum aan bij de realisatie van de ‘Roadmap Next Economy’ die binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is opgesteld.