Terug naar overzicht

Fieldlab Campus@Sea voltooit twee bijzondere innovatieprojecten aan de Scheveningse kust

Campus@Sea is het fieldlab voor innovatie op zee en aan de kust van Scheveningen en Den Haag, voorheen bekend als North Sea Innovations. Onlangs rondde het fieldlab twee projecten af, die tot stand kwamen met financiering vanuit het Innovatieprogramma Energie & Klimaat. Het gaat om duurzaam en schaalbaar drinkwater uit zee (Elemental Water Makers) en schone voortstuwing van coachboten op basis van waterstof en elektriciteit (H2 Coach Boat).

Bij Campus@Sea worden partijen samengebracht rondom de thema’s voedsel, energie, ecologie en sport. Testen, leren en innoveren om een positieve impact te hebben op de wereld van morgen is waar Campus@Sea voor staat. Uniek aan dit fieldlab is de aandacht voor toeristische toepassingen en consumentenbeleving.

Eerste zeilcoachboten op waterstof worden hier ontwikkeld

Een consortium van Nederlandse bedrijven en instellingen heeft in dit project een werkende aandrijflijn voor een snelle rubberboot op waterstof ontwikkeld. Het doel, een schone coachboot voor de zeilsport, is daarmee een belangrijke stap dichterbij gekomen. Een proefopstelling van de aandrijflijn werd getoond tijdens een demonstratie.

De samenwerkende partijen hopen een volwaardige H2 Coach Boat te presenteren tijdens het WK Zeilen dat in 2022 in Den Haag / Scheveningen wordt gehouden. Op dit moment varen de coachboten tijdens trainingen en wedstrijden nog met een zeer vervuilende brandstofmotor. Dit project is het eerste project waarin een coachboot op waterstof wordt ontwikkeld.

 

Duurzaam en schaalbaar drinkwater uit zee

Elemental Water Makers ontwikkelde in dit project een efficiënter waterbehandelingssysteem, waarbij zout zeewater door ontzilting geschikt gemaakt wordt voor drinkwater. De benodigde energie komt uit zonnepanelen en wordt beperkt door terugwinning van energie van het ontziltingsproces. Deze techniek werd tijdens het project in een standaard zeecontainer gebouwd, geschikt voor toepassingen voor bv. gemeenschappen, resorts en afgelegen crisisgebieden. Hiermee kan de drinkwatervoorziening snel weer opgestart worden, bijvoorbeeld na een orkaan.

Elemental Water Makers draagt met dit soort projecten bij aan het oplossen van een wereldwijd probleem: mondiaal ondervinden twee miljard mensen een tekort aan schoon drinkwater. Met makkelijk verplaatsbare zeecontainers kan snel hulp geboden worden bij dit probleem.

 

Innovatieprogramma Energie & Klimaat

Beide projecten zijn mogelijk gemaakt met financiering vanuit het innovatieprogramma Energie & Klimaat. Dit programma verbindt en versterkt de fieldlabs in onze regio en stimuleert duurzame innovatie. Een fieldlab is een fysieke plek of enkel een netwerk van partijen. Bij een fieldlab zijn altijd zowel bedrijfsleven, kennisinstellingen als overheid betrokken. 

Energie & Klimaat wordt mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland, MRDH, TNO en InnovationQuarter. Voor vragen over dit programma kunt u schakelen met Jasper van Loenhout, programmamanager Energie & Klimaat.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.