Terug naar overzicht

Van extractenbibliotheek tot bio-asfaltweg: het jaarverslag van Biobased Delta

Ondernemers, kennisinstellingen en overheden uit Zuidwest Nederland werken onder de vlag van Biobased Delta samen aan de biobased economy. In 2016 werden grote stappen gezet voor het Sugar Delta-project en het programma Biorizon. Daarnaast opende de provincie Zeeland een tweede weg van bio-asfalt. Startte Brabant met een pyrolyse-proeftuin in Moerdijk. En ging Zuid-Holland op stap met de Extractenbibliotheek. Dit verslag blikt terug op de highlights uit 2016. Veel leesplezier.

Van extractenbibliotheek tot bio-asfaltweg: het jaarverslag 2016 van Biobased Delta

Met het Jaarverslag 2016 presenteert de Biobased Delta haar hoogtepunten van afgelopen jaar. En de titel is veelzeggend: “Van extractenbibliotheek tot bio-asfaltweg”. Een voorbode voor de inhoud van het verslag, die van A tot Z de Biobased Delta en haar activiteiten uit 2016 doorloopt.

Zo worden niet alleen biobased projecten als Redefinery en Waste2Aromatics toegelicht, maar ook de voorgevallen bestuurswisselingen en de bezochte evenementen en activiteiten. Verder krijgen de drie provincies binnen de Delta aandacht en wordt teruggeblikt op de zevende Biobased Delta Business Development Dag.

Nieuwsgierig? Download dan het jaarverslag!