Terug naar overzicht

Experience Week Connected Transport: inspirerend voorbeeld van digitale transitie

Afgelopen week werd er rondom de Rotterdamse haven grootschalig geëxperimenteerd met innovatieve technologieën om de efficiency, veiligheid en duurzaamheid in de logistiek te verbeteren. Tal van transporteurs, chauffeurs en onderzoeksinstellingen deden mee aan de Experience Week Connected Transport, een landelijk initiatief van Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vrachtwagens die in konvooi rijden met nieuwe technologie aan boord. Waarom is dat zo belangrijk? Wat is er zo uniek aan? En hoe past dit in de langetermijnvisie voor onze regio, de Roadmap Next Economy?

De groei van het binnenlandse goederenvervoer over de weg gaat gepaard met de nodige uitdagingen. Denk daarbij aan verkeersveiligheid, doorstroming, reistijdbetrouwbaarheid, chauffeurstekorten en toenemende (CO2) emissies. Dat kan zo niet langer. Tijdens de Experience Week Connected Transport (EWCT) werd daarom getest hoe nieuwe technologieën ons kunnen helpen het vrachtverkeer te verminderen; en hoe we het vervoer dat toch over de weg gaat, zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen verduurzamen en verbinden. Een uniek event waarbij 250 testritten met beladen vrachtwagens door het hele land werden gereden. Een uitdaging vanwege de hoge wegdichtheid in Nederland en de vele afslagen.

Truckplatooning en iVRI’s

Eén van de technologieën waarmee getest werd, is Adaptive Cruise Control (ACC). Dit maakt het mogelijk dat vrachtwagens automatisch zeer dicht op elkaar in een treintje kunnen rijden (truck platooning). De vrachtwagen houdt een constante snelheid aan en vermindert snelheid als een voorliggende wagen vertraagt. Dit draagt bij aan de doorstroming en chauffeurs kunnen ondertussen andere taken uitvoeren.
Een andere technologie die werd getest, is de koppeling tussen de vrachtwagens en verkeerssystemen. Intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) krijgen middels een app een seintje, wanneer een konvooi nadert. Met slimme software wordt de timing zodanig aangepast dat de vrachtwagens met z’n allen veilig en zonder te stoppen kruispunten over kunnen.
Ook andere smart logistics oplossingen zoals datadelen, tunnelveiligheid, het ontkoppelen van vrachtwagen en chauffeur en standaardisering van routes werden gelijktijdig getest.

Smart Digital Delta

Toepassing van technologieën zoals ACC en iVRI’s dragen bij aan het verhogen van de connectiviteit van onze regio. En dat is precies waar Smart Digital Delta op gericht is. Smart Digital Delta is één van de vijf transitiepaden van de Roadmap Next Economy (RNE). De RNE is de visie en het uitvoeringsprogramma van de regio Zuid-Holland om binnen Europa voorop te lopen bij de transformatie naar een nieuwe economie en samenleving, met een aantrekkelijk klimaat voor talenten, ondernemers en investeerders. Mick van Kappen, transitiemanager RNE Smart Digital Delta, legt uit waarom het zo belangrijk is dat onze regio bij dit soort proeven betrokken is. “Deze testweek lijkt alleen om vrachtwagens te draaien; maar is veel groter dan dat. Juist gebieden als de Rotterdamse haven en Greenport kunnen een groot concurrentievoordeel halen uit het optimaliseren van het logistieke proces. Door te investeren in digitale connectiviteit en technologieën, kan er een vloeiende keten ontstaan waarbij containers automatisch van boord van schepen worden gehaald, de douanetijd wordt verkort en op basis van data efficiënte keuzes gemaakt worden voor vervolgtransport naar het achterland. Een meer open data infrastructuur kan er daarnaast toe leiden dat je ook weer nieuwe diensten kunt definiëren. De regio die het snelst investeert in een goede en open infrastructuur; gaat dus ook sneller op andere regio’s vooruit lopen door de nieuwe verdienmodellen die daaruit ontstaan.”

Hoe nu verder?

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bespreekt na de testweek met de betrokken partijen waar de kansen liggen, wat de successen zijn en waar nog verbeteringen nodig zijn. Wat is de impact op de chauffeur, op de infrastructuur, verkeersmanagement en overige weggebruikers? Welke risico’s kleven er aan data transparantie? En wat zijn de gevolgen voor wet/regelgeving? Hoe zit het met verzekeren? De testweek moet een rimpeleffect veroorzaken voor partijen om gezamenlijk over die uitdagingen te blijven praten en samenwerken. Juist dit is het moment waar Mick van Kappen vanuit zijn rol als transitiemanager zijn toegevoegde waarde voelt. Van Kappen: “Vanuit de RNE en InnovationQuarter kunnen we ondersteunen bij het verkrijgen van financiering voor de vervolgfase. We zijn daar nu over in gesprek, zowel voor de korte als lange termijn. De echte uitdaging zit echter in iets anders. Het commitment en lef van de partijen die meedoen is groot; maar het logistieke speelveld bestaat uit zoveel verschillende, afzonderlijk opererende werelden, ieder met een eigen cultuur, governance en verdienmodel, dat het snel spaak kan lopen. Ik zie het als mijn taak om een zo breed mogelijke doelgroep van wegbeheerders; wegenbouwers; retailers; overslagbedrijven; politiek en wetgevers; data- en telecomaanbieders etc. te informeren en mobiliseren en te blijven werken aan onderling vertrouwen tussen private en publieke partijen. Zo kunnen we barrières die nog bestaan goed analyseren en zorgen dat er oplossingen komen.”

Lees hier de lessons learned: Connected Transport – Lessons Learned – 10 nov 2018. Wilt u meer weten over Smart Digital Delta of Connected Transport? Neem dan gerust contact op met Mick van Kappen.