Terug naar overzicht

ENERGIIQ fonds maakt vliegende start met stevig en gecommitteerd team

Energie-innovatiefonds ENERGIIQ is na de lancering op 1 september 2017 meteen veelbelovend van start gegaan. Met trots laten wij u weten dat ons team compleet is. Nienke Vledder, Jasper Geselschap en Jesse In ’t Velt spreken volop met ondernemers met veelbelovende business plannen en baanbrekende technologieën. ENERGIIQ is door Provincie Zuid-Holland beschikbaar gesteld voor technologische innovaties in de commercialisatiefase die leiden tot CO2-reductie. Doel is om ondernemers te ondersteunen in het versnellen van de energietransitie

Meet team ENERGIIQ-zh

Even voorstellen

Wij stellen u graag voor aan het ENERGIIQ team.

Nienke Vledder, Fondsmanager

Sinds 2014 werkt Nienke bij InnovationQuarter en was zij verantwoordelijk voor InnovationQuarter’s investeringen in Cleantech. Sinds 1 september heeft ze intern de stap gemaakt naar ENERGIIQ. Voor InnovationQuarter werkte Nienke als Director Leveraged Finance bij Lloyds Group en PricewaterhouseCoopers als adviseur fusies & overnames.

Nienke:  “Ik hoop met investeringen door ENERGIIQ in solide ondernemers met veelbelovende technologie een blijvende bijdrage te leveren aan de maatschappelijk zeer relevante en onontkoombare energie-transitie waarbij 1) energie wordt bespaard 2) hernieuwbare energiebronnen worden opgewekt en 3) minder gebruikgemaakt wordt van fossiele brandstoffen.”

Jasper Geselschap, Investment Manager

Jasper heeft als bankier bijna 10 jaar ervaring met ondernemerschap en het begeleiden van MKB groeibedrijven. Als voormalig Executive Search consultant is hij bovenmatig geïnteresseerd in de personen achter het bedrijf. Hij is in staat om creatieve oplossingen te bedenken om zo tot goede resultaten te komen. Uiteraard is hij een expert op het gebied van financieringsmogelijkheden voor bedrijven.

Jasper: “Als investment manager bij ENERGIIQ wil ik een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de wereld. Dit sluit goed aan bij mijn passie voor de natuur en natuurbeleving.”

Jasper heeft als Investment Manager de ambitie om een versnelling te brengen in de brede (bulk) toepassing van CO2 als grondstof.

Jesse In ’t Velt, Investment Manager

Jesse heeft meer dan vijf jaar ervaring met directe investeringen in ‘heavy’ IPR tot software gerelateerde high- en cleantech innovaties van seed tot growth. Daarvoor is hij vanuit verschillende rollen actief geweest en geïnteresseerd in de optimalisatie van cashflows binnen de gehele fysieke distributie van grondstoffen tot eindproduct van voornamelijk industriële ondernemingen.

Als Investment Manager voor ENERGIIQ ligt zijn focus op het investeren en schalen van bewezen veelbelovende energie-innovaties.

Jesse: “ Ik krijg energie van de dagelijkse samenwerking met gepassioneerde ondernemers met als doel innovatieve technologieën en nieuwe business modellen gezamenlijk tot een succes te brengen. Mijn streven is om met alle aandeelhouders en management teams financieel rendement te kunnen maken en tegelijkertijd de energietransitie te versnellen en het kennisniveau in de regio te versterken.”

Over ENERGIIQ

ENERGIIQ is het energie-innovatiefonds van de Provincie Zuid-Holland, dat wordt beheerd door InnovationQuarter. De provincie Zuid-Holland heeft € 35 mln. beschikbaar gesteld voor ENERGIIQ. Met het fonds investeert InnovationQuarter in ondernemingen, die klaar zijn voor het commercialiseren van hun bewezen energie-innovatie. De innovatie dient aantoonbaar te leiden tot CO2-reductie en/of er is sprake van een hoofdvestiging, R&D- of productielocatie in Zuid-Holland.

Lees meer op ENERGIIQ.nl

Nieuwsbrief