Terug naar overzicht

Energie & Klimaat verrast door 40 consortia die duurzaam innovatieproject willen starten

Begin dit jaar deden maar liefst 36 projectconsortia, gevormd door mkb’ers, fieldlabs en
ketenpartners, een voucheraanvraag bij het innovatieprogramma Energie & Klimaat. Een
recordaantal. De organisatie vroeg zich af of er op korte termijn voldoende interesse voor
een tweede voucherronde zou zijn. Het resultaat: maar liefst 40 uitgewerkte
projectvoorstellen met een grote verscheidenheid in oplossingen! Komende weken wordt
op basis van pitches een selectie gemaakt van de meest kansrijke projecten. Deze krijgen
subsidie om hun innovatieve oplossing op het gebied van verduurzaming in de praktijk te
toetsen.

Zuid-Holland wil dé proeftuin zijn voor Nederland en Europa om innovatie op energie en klimaat te versnellen. De provincie Zuid-Holland, MRDH, TNO en InnovationQuarter werken in het innovatieprogramma Energie & Klimaat samen aan die doelstelling. Enerzijds door de positionering en profilering van bestaande fieldlabs te versterken, anderzijds door het mkb te stimuleren gebruik te maken van de infrastructuur die onze regio rijk is. In totaal is er dit jaar € 1,6 miljoen beschikbaar voor meerdere innovatieprojecten. Mkb’ers, fieldlabs en ketenpartners konden tot 31 maart 2021 voor de tweede keer een voucheraanvraag inzenden om daar aanspraak op te maken.  

Jasper van Loenhout, programmamanager van Energie & Klimaat: “Dit had ik niet verwacht. Dat er zoveel diverse projectvoorstellen in korte tijd binnenkomen is echt heel bijzonder. Een voucheraanvraag vraagt best wat inspanning. Neem nou het vinden van de juiste partners om samen een consortium te vormen. Daar zit al een enorme meerwaarde van het programma. Mkb’ers, fieldlabs en ketenpartners die elkaar actief opzoeken en de samenwerking aangaan. Dat is wat we willen stimuleren.”

Mooie gevarieerde opbrengst met impact

De projectvoorstellen zijn mooi verspreid over de vier thema’s die voor onze regio belangrijk zijn: verduurzaming van de gebouwde omgeving, grootschalige opwek en opslag van energie, elektrificatie van de industrie en circulaire grondstoffen in de industrie. Vooral op dat laatste thema kwamen deze keer meer aanvragen binnen dan de eerste ronde. 

Tussen de projectvoorstellen zitten ook oude bekenden. Van Loenhout: “Binnen het programma richten wij ons echt op kwaliteit, dus dan is het ook mogelijk om een project opnieuw in te dienen. Ik juich dat ook toe, mits de feedback goed wordt verwerkt. Er zat bijvoorbeeld een project tussen uit de eerste ronde waarin eerst twee innovaties werden uitgewerkt dat zich nu verdiept in één van die innovaties. Een ander voorbeeld is een projectconsortium dat is uitgebreid zodat het beter aan de randvoorwaarden voldoet.”

Sommige projectvoorstellen kunnen een enorme impact op energie en klimaat en onze regio hebben. Zo is er een project binnengekomen waarin nanodeeltjes voor elektrolysers om waterstof te maken met één druk op de knop gemaakt kunnen worden. Dit project zou betekenen dat het productieproces goedkoper, duurzamer en beter kan. Hierdoor vestigt onze regio zich niet alleen als een van de koplopers in nieuwe waterstoftechnologie, maar zorgen we er ook voor dat de Nederlandse maakindustrie een belangrijke rol krijgt in de nieuwe waterstofeconomie.

Vervolg programma Energie & Klimaat

Begin mei wordt bekendgemaakt welke projecten er daadwerkelijk een voucher toegekend krijgen. Een actueel overzicht van alle projecten is te vinden op de programmapagina. Vanuit het programma wordt regelmatig middels story’s inzichtelijk gemaakt welke resultaten er in de projecten worden behaald en wat er tot op heden getest en geleerd is. Daarnaast vervullen de fieldlabs een belangrijke rol in de borging en uitwisseling van de opgebouwde kennis op projectniveau. 

Van Loenhout: “Het plan is om het innovatieprogramma ook volgend jaar weer terug te laten keren. Voor nu hangt dat nog af van extra financiering. We hopen daar in de aankomende maanden meer over te kunnen vertellen. Voor partijen die naast een voucher hebben gegrepen, is Subsidie Smart Energy Systems Rotterdam wellicht een uitkomst.”

Meer weten?

Het Innovatieprogramma Energie & Klimaat is een initiatief van de provincie Zuid-Holland, MRDH, TNO en InnovationQuarter. InnovationQuarter voert namens de partners de coördinatie uit. Meer informatie over het programma is hier te vinden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.