Terug naar overzicht

Vijf nieuwe projecten voor Energie & Klimaat – van veilig waterstof vervoer tot energie opwekken uit golven

Vijf projectconsortia hebben afgelopen week een voucher ontvangen van het Zuid-Hollandse innovatieprogramma Energie & Klimaat. Met subsidies met een waarde tot € 100.000,- en begeleiding vanuit het programma zullen zij de komende tijd hun innovatie op het gebied van verduurzaming in de praktijk te toetsen. De projecten dragen bij aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving, grootschalige opwek en opslag van energie en het gebruik van circulaire grondstoffen in de industrie. Op dit moment staat de volgende en voorlopig laatste voucheropenstelling ook al open.

In totaal kwamen 22 projectconsortia met een voorstel. Daarvan mochten 12 consortia komen pitchen en kregen 5 consortia een voucher toegekend. Om de projecten de begeleiding te geven die ze verdienen en om aanvragers meerdere kansen te geven om in te dienen, is ervoor gekozen om gedurende het jaar meerdere voucheropenstellingen te doen en minder vouchers per keer uit te keren.

EK vouchers 3 tranche 2 projecten

Thema grootschalige opwek en opslag van energie

De meeste vouchers werden deze keer toegekend aan het thema opwek en opslag van energie. Het energieverbruik in onze regio is hoog en verschuift naar nieuwe energiebronnen. Dit leidt tot een innovatie-opgave die zich richt op een slimme koppeling van opwek, opslag en nieuwe infrastructuur. Voyex zal samen met C2CAT en TNO in Fieldlab Industrial Electrification testen of katalysatoren zonder of met minder edelmetalen gemaakt kunnen worden. Edelmetalen zijn schaars en de vraag naar katalysatoren zal toenemen om waterstof vrij te maken uit veilig vervoerbare waterstofdragers. Weco zal in fieldlab Campus@Sea een nieuw type golfenergieconverter testen om efficiënter, goedkoper en duurzamer energie te kunnen leveren. 12tozero zal samen met Noorderwind en RDM Centre of Expertise een eerste demo bouwen van hun concept HyFloat om waterstof op zee betaalbaar op te wekken en op te slaan.

Overige projecten: laden via microgrid en eiwitten van de toekomst

DC Opportunities mag een vervolgproject doen bij The Green Village. Dit keer zal een microgrid getest worden om auto’s tijdens kantooruren te kunnen laden zonder het elektriciteitsnet te hoeven belasten. Proteins of Tomorrow zal een toepassingsstudie doen naar schimmels die suikers uit afval kunnen omzetten in eiwitten om betaalbare vleesvervangers te produceren.

Matthijs Damm, Innovatieprogramma E&K: “De ondernemers hebben zichtbaar hard gewerkt om ons te overtuigen. Er werden in een aantal gevallen zelfs samples meegenomen. We vinden het belangrijk dat niet alleen het schriftelijke projectplan er goed uitziet. Een ondernemer moet zijn/haar project met overtuiging kunnen presenteren en op ad-hoc vragen kunnen reageren om twijfels weg te nemen.”

Wat gebeurt er met de afvallers?

Doordat het programma bedrijven stimuleert een consortium te vormen, een plan te maken en aan allerlei voorwaarden te voldoen, komen zij in hun ontwikkeling vaak al een stap verder dan zij waren. Het succes van het programma zit niet alleen in de vouchertoekenning, maar ook in het proces daarnaartoe. Damm: “We hadden de pitchers uitgedaagd om ook wat meer over de go-to-market te vertellen, omdat de markt kant net zo belangrijk is als de technologische ontwikkeling. Hier werd door de meeste goed aandacht aan besteed.” Andere criteria waar naar gekeken wordt in de beoordeling zijn bijvoorbeeld: fit met de thema’s en de regio, kwaliteit van het consortium, de mogelijke impact en schaalbaarheid van de oplossing. De afvallers krijgen constructieve feedback en als er vanuit het programma andere mogelijkheden worden gezien, worden zij doorverwezen. Damm: “Het vervolgproject van BlueBlocks voor bio-circulaire binnenwanden haalde het deze ronde helaas niet, maar hebben we kunnen verbinden aan een fieldlab en regeling in de agritech om het alsnog verder te brengen.”

Ook interesse in subsidie?

In totaal heeft de provincie Zuid-Holland € 1,35 miljoen beschikbaar gesteld voor de derde ronde van  het innovatieprogramma Energie & Klimaat. Komende openstelling is er ongeveer € 400.000,- beschikbaar om aan projecten toe te kennen. Mkb’ers en fieldlabs kunnen (samen met ketenpartners) een projectconsortium vormen en voor 6 februari 2023 hun projectplan indienen via deze pagina. Het staat consortia vrij om met een verbeterde versie van hun plan opnieuw in te dienen of om een vervolg aan te vragen voor een project uit een eerdere ronde.

Meer weten?

Het Innovatieprogramma Energie & Klimaat is een initiatief van de provincie Zuid-Holland, MRDH, TNO en InnovationQuarter. InnovationQuarter voert namens de partners de coördinatie uit. Een actueel overzicht van alle innovatieprojecten inclusief beschrijvingen is hier te vinden.

Matthijs Damm

Matthijs Damm

Business Developer Innoveren
Nieuwsbrief