Terug naar overzicht

Eerste onderzoeksresultaten circulaire industriële afvalscheidingstechnologie

In Nederland wordt jaarlijks ruim acht miljoen ton afval verbrand. Hier komt ongeveer acht miljoen ton CO2 vrij en gaan waardevolle stoffen zoals metalen en mineralen verloren. Het is daarom noodzakelijk dat we nieuwe oplossingen vinden voor het verwerken van ons afval. De nieuwe Direct Carbon Immobilization (DCI™) scheidings-technologie van DOPS Recycling Technologies is een kansrijke oplossing die primaire grondstoffen kan herwinnen zónder een noemenswaardige hoeveelheid CO2 uit te stoten. Om deze technologie op industrieel relevante schaal te valideren hebben het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE), DOPS en Investa de handen ineengeslagen.

Na een succesvolle aanvraag heeft DOPS Recycling Technologies met een voucher vanuit het innovatieprogramma Energie & Klimaat in juni 2022 haar innovatieve thermochemische conversietechnologie Direct Carbon Immobilization (DCI™) samen met haar consortiumpartners Gouda Refractories en TU Delft omgezet in een concreet laboratorium schaal reactor (LSR). Deze reactor zorgt ervoor dat alle stappen van het DCI™ proces in één installatie getest kunnen worden.

DOPS Installatie DCI™

 “Het is gaaf dat het relatief kleine bedrag van een E&K-voucher voldoende kan zijn om de eerste stappen in een fabrieksproces te testen. In dit geval doormiddel van de door DOPS ontworpen reactor.”

– Matthijs Damm, Business Developer Energie

Het Fieldlab Industrial Electrification heeft DOPS ondersteund met de subsidieaanvraag en is betrokken als projectbegeleider. Refractories en TU Delft hebben hun specialistische kennis ingebracht in de ontwikkeling van de LSR. Vanaf de oplevering begin maart 2023 zijn met de LSR diverse TRL 5 testen gedaan. De LSR is gevestigd in het Fieldlab van InVesta te Alkmaar, een industriële testomgeving en expertisecentrum voor vergassings-technologieën op het gebied van thermochemische conversie van biogene afvalstromen maar ook plastics. Dit project is mede ondersteund door het Innovatiefonds Noord-Holland met haar Proof of Concept innovatielening.

De eerste resultaten

Gedurende de testen (TRL-5 niveau) zijn er inmiddels ruw syngas (H2, CO en impurities) en vast koolstof geproduceerd op basis van biogene feedstock, zonder de directe emissie van CO2. Het ruwe syngas wordt nu nog gefakkeld maar de verwachting is dat het met huidig beschikbare technieken opgewaardeerd kan worden naar schoon syngas en op specificatie voor de toekomstige afnemers. Hiermee komt het project dat juni 2022 is gestart in de afrondende fase met het binnenkort te verschijnen rapport.

“In de industriële omgeving is ruimte schaars. Door het verticale design van onze installatie is er beperkt ruimte nodig.  Dit maakt onze oplossing uniek.”

– Michiel Spits, CEO van DOPS Recycling

Team DOPS

De volgende stap

Tijdens de zomer tot het najaar van 2023 zal additionele apparatuur worden geïnstalleerd, waaronder een gas-scrubber en inline gasanalyser. Dit zal het mogelijk maken de technologie verder te testen met complexe afvalstromen, die bijvoorbeeld PVC bevatten. Hiervoor zoekt DOPS in samenwerking met FLIE, organisaties die vraagstukken hebben rondom hun afvalverwerking. Zo vond dit voorjaar al een eerste bedrijfsbezoek plaats bij een mogelijk toekomstige eindgebruiker om de toepasbaarheid van de LSR en DCI™ technologie te verkennen. Zoekt jouw organisatie naar een oplossing voor de verwerking van complexere afvalstromen? Neem dan contact met FLIE op. Eind 2023 zal het vervolgprogramma starten om schoon syngas op specificatie te produceren. In een verdere toekomst kan de DCI verder opgeschaald worden, bijvoorbeeld via een test op demolocatie bij een eindgebruiker.

Meer weten?

Voor vragen over het project kun je direct met Michiel Spits van DOPS schakelen. Matthijs Damm helpt graag bij vragen over het innovatieprogramma Energie & Klimaat en samenwerking in de regio. Het innovatieprogramma Energie & Klimaat is een initiatief van de provincie Zuid-Holland, MRDH, TNO en InnovationQuarter om te werken aan de energietransitie.

Matthijs Damm

Matthijs Damm

Business Developer Innoveren