Terug naar overzicht

Eerste aanvragen innovatieprogramma ZorgTech binnen: resultaat boven verwachtingen

Enkele weken na de officiële opening zijn de eerste aanvragen voor een voucher bij het innovatieprogramma ZorgTech ingediend. Zorgorganisaties, technologiebedrijven en labs zochten elkaar op en dienden samen als projectconsortia hun ideeën voor technologische oplossingen voor de gezondheidszorg in. Het aantal indieningen en de kwaliteit ervan gaan de verwachtingen van het programmamanagement ver te boven. Het enthousiasme en de belangstelling zijn groot, zelfs nu tijdens de huidige corona-ontwikkelingen.

Grote diversiteit aan innovaties

De eerste inzendingen zijn voornamelijk afkomstig uit Delft en Rotterdam, maar qua samenstelling en inhoud zeer divers. Tussen de inzendingen zitten innovatieve oplossingen om zorg dichterbij de mensen (thuis) te brengen, meer regie over de eigen gezondheid te krijgen en om zorgprofessionals te ondersteunen. Sommige consortia zoeken steun in experimentele ontwikkeling, andere zetten in op een haalbaarheidsonderzoek.

Marieke Kodde, programmamanager Zorgtech: “Bij voorbaat hoopten we natuurlijk dat er aanvragen ingediend zouden worden met oplossingen over de breedte van de gezondheidszorg. Fantastisch als dan blijkt dat we aanvragen krijgen die zich richten op ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, huisartsen, jeugdhulp, ouderenzorg en revalidatie-instellingen.”

De technologieën waar men in de ingediende projectvoorstellen op in wil zetten, variëren van kunstmatige intelligentie tot robots tot sensoriek. In die laatste categorie werd een oplossing ingediend die de status van de patiënt met zorgpersoneel wil delen, zodat zorgverleners hun aandacht kunnen schenken aan hen die het het hardst nodig hebben. Maar ook is er een toepassing met sensoren bedacht die juist de zelfzorg van diabetici makkelijker wil maken en daarmee direct inspeelt op de patiënt in plaats van de zorgverlener.

Eerste indieningscyclus succes

Inmiddels hebben dertien projectconsortia officieel ingediend. Daarnaast is het programmateam de afgelopen weken overladen met reacties en worden er komende periode nog meerdere indieningen verwacht. Op dit moment is het beoordelingsproces van de eerste indieningscyclus in volle gang. Twee consortia scoorden op alle beoordelingscriteria het volle aantal punten. De kwaliteit van de indieningen is hoog. De projectconsortia die door zijn, wordt gevraagd 15 mei een online presentatie te geven. Op basis daarvan wordt bepaald welke consortia een voucher toegekend krijgen.

Kodde: “Met dit programma willen we zorgtechnologische oplossingen niet alleen technisch verder ontwikkelen, maar juist aandacht besteden aan het gebruik van deze oplossingen in de praktijk. Ik ben blij om te zien dat die behoefte ook daadwerkelijk leeft en we daarmee van toegevoegde waarde kunnen zijn.”

Er wordt bij het beoordelen gekeken naar volledigheid, impact, toegevoegde waarde, schaalbaarheid, continuïteit, kwaliteit van het project, vertrouwen in het projectteam en in de planning. De volledige beoordelingscriteria en informatie over het proces zijn hier na te lezen.

Innoveren tijdens het coronavirus

Door COVID-19 is het met name voor zorginstellingen lastig om op korte termijn te kunnen meewerken. Het innovatieprogramma houdt er daarom nadrukkelijk rekening mee dat veel zorgorganisaties momenteel andere prioriteiten hebben dan het oppakken van innovatieprojecten. Consortia die hierdoor vertraging oplopen, kunnen dit kenbaar maken aan het programmateam. Een deel van het beschikbare budget blijft beschikbaar om later in het jaar alsnog aan het innovatieprogramma deel te kunnen nemen.

Toch zien we dat veel organisaties zich hier niet door tegen laten houden en worden er zelfs oplossingen aangedragen die bijdragen aan de acute problemen en het naleven van de maatregelen. Bijvoorbeeld door de werklast en tijdsverspilling van zorgpersoneel te verkleinen of door mensen met dementie toch een vertrouwde stem te kunnen laten horen. Ook nu is het belangrijk te innoveren.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op. Meer informatie over het innovatieprogramma ZorgTech vindt u hier.

Marieke Kodde

Senior Business Developer