Terug naar overzicht

Een nieuwe toekomst voor de glastuinbouw: FreshTeq

Net voor kerst 2016 heeft het Fieldlab FreshTeq de toezegging gekregen voor financiering vanuit Kansen voor West II. Met de totale investering van ruim € 2,4 mln. worden faciliteiten opgezet voor vraaggestuurde innovatie en praktijkvalidatie. Ook kunnen technische toeleveranciers in de tuinbouw ondersteuning krijgen bij hun productontwikkeling, zowel technisch als financieel. Het fieldlab is een initiatief van InnovationQuarter.

Het Fieldlab FreshTeq is onderdeel van een tweetrapsraket om de internationalisatie van de Nederlandse glastuinbouw een extra impuls te geven. FreshTeq.NL zorgt voor de businessontwikkeling op basis van de snel groeiende internationale vraag naar integrale tuinbouwoplossingen voor voedselvoorziening. En in het Fieldlab FreshTeq worden de technische innovatie die daarvoor nodig zijn uitgewerkt en uitgetest. Het radicale doel is het verbreden van de tuinbouwsector van een sector die zelf groente, fruit en bloemen teelt en exporteert, naar een sector die teelttechnische kennis, technologie en systemen exporteert om lokaal vers, betaalbaar, gezond, duurzaam en smakelijk voedsel te telen.

 

Vraag naar tuinbouwsystemen voor betrouwbare aanvoer vers voedsel

Achtergrond is dat in veel snel ontwikkelende landen als China, India, Mexico, de Noord-Afrikaanse landen, er vraag is naar tuinbouwkennis en -systemen om een betrouwbare aanvoer van vers voedsel te garanderen. De Nederlandse tuinbouwsector heeft alles in huis om die vraag, vaak rondom megasteden, in te vullen. Dat is een kans op groei voor de sector die zijn weerga niet kent in de geschiedenis. De markt is zo groot dat er kansen liggen voor alle ondernemingen. Krachtenbundeling is noodzakelijk om sterke posities te veroveren in deze opbouw van vers-voedselketens wereldwijd, gezien ook de kracht van grote internationale concurrenten.

FreshTeq.NL wil die krachten bundelen om te komen tot (pre-)competitieve businessontwikkeling. Doel is om via sterke consortia geselecteerde businessposities en -projecten in specifieke regio’s te veroveren. Dit kunnen er tientallen worden, van wisselende samenstelling per consortium. Deze consortia krijgen te maken met innovatievraagstukken, verzoeken om opleiding en training en om demonstraties van Nederlandse technologie. Veel van deze verzoeken kunnen de consortia neerleggen bij de tweede pijler van FreshTeq, het Fieldlab FreshTeq.

Fieldlab FreshTeq

Het Fieldlab is een samenwerking van de Demokwekerij Westland, Wageningen University & Research (WUR), Technische Universiteit Delft (TU Delft), TNO en InnovationQuarter. De Stichting GreenPort HortiCampus is penvoerder. Het fysieke Fieldlab wordt opgestart in de huidige vestiging van de Demokwekerij en verhuist naar het WOW-centrum in Naaldwijk in de loop van 2017. Kansen-voor-West II investeert in het Fieldlab een klein miljoen aan investeringsmiddelen, uit Europese (EFRO) en rijksmiddelen. In de voorbereiding heeft Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een bijdrage geleverd.

De eerste internationale consortia worden nu gevormd en de eerste innovatieprojecten gedefinieerd. Binnenkort wordt het Fieldlab FreshTeq geopend en het aanbod aan MKB en andere bedrijven concreet gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anton Duisterwinkel, Senior Business Developer Smart Industry.

Een nieuwe toekomst voor de glastuinbouw: FreshTeq

Bron: FreshTeq.nl
Nieuwsbrief