Terug naar overzicht

Economische kansen voor Automatisch Vervoer

Automatisch Vervoer is één van de kansen om vervoerskosten te verlagen, verkeersveiligheid te verbeteren en meer doorstroming te realiseren. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en InnovationQuarter hebben gezamenlijk in een marktverkenning naast bereikbaarheid en verduurzaming ook de economische kansen voor Automatisch Vervoer in de regio in beeld gebracht.

Next Economy start nu

De samenwerkende partijen hebben de ambitie om last mile-opgaven aan te pakken én de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) op de kaart te zetten als proeftuin voor automatisch personenvervoer en een gunstig vestigingsklimaat voor een nieuwe bedrijfstak. Dit Fieldlab Automated Driving is een uitwerking van de Roadmap Next Economy (RNE) en het Regionaal Investeringsprogramma, en versterkt de kennisinfrastructuur en topsectoren, met een bijzondere positie voor Hightech en nieuwe kansen voor Smart Industry en Smart Mobility. Automatisch vervoer (AV) is namelijk een groeimarkt. Naar verwachting zal de marktwaarde toenemen van $ 35,5 miljard in 2015 tot $ 155,9 miljard in 2022.

Economische kansen voor Automatisch Vervoer

Positionering regio

Uit het onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat de regio een goede uitgangspositie heeft door de unieke Parkshuttle in Capelle aan den IJssel, de hoge bevolkingsdichtheid, het aanwezige kenniscluster en de diversiteit aan nieuwe initiatieven. Hierdoor neemt de regio op het gebied van AV wereldwijd de top 3 positie in. Deze potentie kan verder worden uitgenut door vanuit het fieldlab op een aantal specifieke vervoersvraagstukken als launching customer op te treden, door de innovatieve kracht van automatisch vervoer te omarmen, en door het stimuleren van gezamenlijke research en ontwikkeling tussen MKB en kennisinstellingen op echte testlocaties in de stad.

In aanvulling daarop zet InnovationQuarter zich in voor het positioneren van de regio richting grote (internationale) bedrijven, het verder ontwikkelen van kleine startups rondom automatisch vervoer en de afstemming met ander regio’s in Nederland zodat in de internationale context een sterke Nederlandse propositie ontstaat.

 

Het volledige rapport is te downloaden via deze link.

Bron: mrdh.nl