Terug naar overzicht

Nieuwe stimulans voor Zuid-Hollandse innovaties

Provincie Zuid-Holland biedt meer innovatieve projecten de kans om gebruik te maken van de regeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland. Daarnaast stelt de provincie middelen beschikbaar voor fieldlabs binnen de thema’s, verduurzaming van de procesindustrie, vertical farming, e-health, medische instrumenten en airport technologie binnen het operationele programma Kansen voor West II.

Nieuwe stimulans voor Zuid-Hollandse innovaties

Voorheen konden innovatieve projecten binnen het programma Interreg V Vlaanderen Nederland met het thema milieu en hulpbronnen geen provinciale cofinanciering krijgen. Die voorwaarde vervalt nu. Met deze wijziging komen nog meer innovatieve projecten in aanmerking voor een subsidie. Hierdoor biedt de Provincie nog meer ruimte aan bedrijven om bij te dragen aan de transitie naar de Next Economy, gekenmerkt door digitalisering en verduurzaming van de Zuid-Hollandse economie.

Ruim € 5,5 mln. voor fieldlabs

Naast verruiming van de regeling voor het programma Interreg stelt de provincie dit jaar € 500.000 beschikbaar voor het operationele programma Kansen voor West II. Naast de provinciale cofinanciering komen er ook Europese middelen (EFRO) en rijksmiddelen beschikbaar. In totaal komt er daardoor ruim € 5,5 mln. beschikbaar voor fieldlabs.

Ruim € 4 mln. voor warmtenetten

Gedeputeerde Staten stelt ook € 3.223.386 beschikbaar voor provinciale cofinanciering van projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitrol van lokale warmtenetten voor het verduurzamen van bestaande gebouwen en woningen. Hard nodig, alleen al in Zuid-Holland moeten er per jaar gemiddeld 80.000 woningen worden verduurzaamd door bijvoorbeeld ontwikkeling van warmtenetten. Naast de provinciale cofinanciering worden ook hiervoor Europese middelen (EFRO) en rijksmiddelen beschikbaar gesteld. In totaal komt er zo € 4.098.715 beschikbaar.

Meer informatie

De subsidieregeling is open. Informatie over de Interreg cofinanciering vindt u op Interreg.

Deelplafonds binnen het operationele programma Kansen voor West II vindt u op de pagina Kansen voor West II (EFRO).

Voor vragen over de regeling of het bespreken van uw projectidee kunt u terecht bij het Programmabureau EFRO.