Terug naar overzicht

€ 3,8 mln. voor innoverende MKB-bedrijven in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland stelt € 3,8 mln. subsidie beschikbaar aan innoverende MKB-bedrijven. 155 ondernemers in Zuid-Holland hebben een subsidie ontvangen voor een zogeheten Haalbaarheids- en innovatieadviesproject, verdeeld over de verschillende topsectoren.

€ 3,8 miljoen voor innoverende MKB-bedrijven

De bedrijven in de sectoren high tech/ICT, tuinbouw/agrifood en life sciences zijn bij de toekenning oververtegenwoordigd. De meeste bedrijven komen uit Delft.

Met de jaarlijks terugkerende subsidie kunnen bedrijven haalbaarheidsprojecten uitvoeren. Hiermee brengen zij in kaart wat de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject zijn. De vraag heeft betrekking op nieuwe kennis voor vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Veel gehonoreerde projecten dragen bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen als voedselveiligheid, duurzame energie, robotisering, logistieke ketens en gezondheidszorg.

Uitreiking eerste subsidies

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Economie en Innovatie) overhandigde maandag 9 juli aan 6 MKB-bedrijven symbolisch de subsidie. Het gaat om:

 • Skoon Energy uit Leidschendam voor het project ‘Skoon Box’
  Haalbaarheid bepalen om binnenschepen geheel te elektrificeren
 • Level Diagnostics uit Leiden voor het project ‘Infectietest voor doelgericht antibiotica gebruik’
  Haalbaarheidsonderzoeken van een compacte test die bepaald of patiënt een virale of een bacteriële infectie heeft
 • Sobolt uit Rotterdam voor het project ‘Panelen in Kaart’
  In kaart brengen van zonnestroominstallaties om zo inzicht in energietransitie te vergroten en daarmee te versnellen
 • Skel-Ex uit Rotterdam voor het project ‘ExoSkeleton Jacket’
  Haalbaarheidsonderzoeken om een jacket te ontwikkelen die werknemers in de zware sector optimaal beschermt en ondersteunt bij het tillen van zwaar materieel
 • Optivolt uit Delft voor het project ‘Hoog rendement PCM systeem plafond’
  Onderzoek naar technische en economische haalbaarheid van milieuvriendelijker CN plafondplaten
 • VLZ Vitro Laboratorium Zuidgeest B.V. uit Naaldwijk voor het project ‘Robotisering weefselkweek’
  Haalbaarheidsonderzoek naar een robot die werk dat nu in lage lonen landen wordt gedaan, terug kan halen naar Nederland. Hierbij is een hoger en stabiele constante kwaliteit van de planten belangrijk.

Bijdrage aan innovatieve regio

Gedeputeerde Bom-Lemstra (Economie) zei tijdens de bijeenkomst zeer trots te zijn op bedrijven die “samenwerken en hoogwaardige kennis en kunde inzetten om baanbrekende innovaties mogelijk te maken. En ook nog eens innovaties waarmee we maatschappelijke vraagstukken oplossen en die de regionale economie versterken. Zoals de KvK onlangs bekendmaakte, voert Zuid-Holland de MKB Innovatie Top 100 aan waar het gaat om het grootste aantal innovatieve ondernemers. Daar dragen we graag aan bij met onder meer deze MIT-subsidies.”

Aanvragen R&D samenwerking indienen

Tot 6 september 2018 17.00 uur kunnen Zuid-Hollandse MKB-ondernemers voor deze subsidieregeling aanvragen indienen voor de tender R&D-samenwerkingsprojecten. In Zuid-Holland zijn er 2 categorieën:

 • 1. Kleine R&D-samenwerkingsprojecten met maximaal € 200.000 subsidie en maximaal 35% subsidie van de projectkosten;
 • 2. Grote R&D-samenwerkingsprojecten meer dan € 200.000 tot ten hoogste € 350.000 subsidie per projecten maximaal 35% subsidie van de projectkosten.

In totaal is er in 2018 € 9,6 mln. beschikbaar voor de tender R&D samenwerking. De regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter ondersteunt MKB-ondernemers bij het nader uitwerken van het projectvoorstel of het vinden van partners.