Terug naar overzicht

€ 2 mln. voor versnellen biobased economy – InnovationQuarter en FORWARD.one investeren in Delftse startup DAB

DELFT – Delft Advanced Biorenewables (DAB), een spin-off van de TU Delft, heeft een nieuw type bioreactor ontwikkeld dat de opbrengst van fermentatieprocessen verhoogt en de kosten verlaagt. Dankzij deze technologie wordt fermentatie concurrerend met fossiele processen. Daarmee versnelt DAB de transitie naar een biobased economy. InnovationQuarter investeert nu samen met FORWARD.one € 2 mln. in DAB.

Relevante achtergrond: wat is fermentatie?

Fermentatie is het proces waarbij micro-organismen organische stoffen (suikers) omzetten in specifieke chemische verbindingen (alcohol en zuren). Van oudsher wordt fermentatie gebruikt om voedsel en dranken te conserveren (bier, wijn). Het is een energiezuinig proces dat de mogelijkheid biedt om van groene grondstoffen (en afvalstromen) diverse producten te produceren. Het kan bijvoorbeeld worden ingezet voor het verrijken van voedingsmiddelen, de productie van chemische bouwstenen of de productie van biobrandstof.

Waarom is deze innovatie belangrijk in het licht van de Next Economy?

Voor InnovationQuarter past deze investering in de overgang naar de Next Economy. Een biobased economy gaat over de transitie van een economie op basis van fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa. In een biobased economy laten we de natuur het werk doen. Vernieuwend aan de biobased economy is dat we bewust proberen om alternatieven te bedenken voor aardolieproducten die minder schadelijk zijn voor het milieu en niet opraken. De noodzaak om daar aan te werken wordt steeds groter door klimaatverandering; het opraken van fossiele brandstoffen; en de vervuiling van de aardbodem en water met microplastics.

Hoe werkt de innovatie van DAB?

De eigen bioreactor-technologie van DAB werd oorspronkelijk ontwikkeld door de TU Delft en overwint veel van de valkuilen van industriële fermentatie. Waar fermentatie en de scheiding van de gewonnen componenten vaak achtereenvolgens in verschillende vaten gebeurt, combineert de DAB-technologie de twee processen in één vat. Fermentatie en scheiding in één. Het is een schaalbaar apparaat dat in-situ productherstel mogelijk maakt zonder bewegende delen of membranen. De belangrijkste waarde van de DAB-technologie is het vermogen om de fermentatieproductiviteit met meer dan tweevoudige te verhogen en tegelijkertijd de operationele kosten met 50% te verlagen. De technologie van DAB kan achteraf worden ingebouwd en is klaar om te worden geschaald in nieuwe of bestaande faciliteiten.

Wat gaat DAB doen met de investering?

DAB heeft met verschillende toonaangevende bedrijven samengewerkt aan de implementatie van deze technologie in sectoren zoals smaken en geuren, speciale chemicaliën en biobrandstoffen. De € 2 mln. wordt aangewend om commerciële groei en ontwikkeling met verschillende partners binnen Europa en de VS verder te versnellen.

 

Meer weten?

Neem gerust contact op met Damien!

Nieuwsbrief